Att undervisa för konstnärligt tänkande – TAB

Vad har du för vision om bildämnet? Vad vill du att eleverna ska få ut från din undervisning? Har du ställt dig dessa stora frågor? Ibland slår det mig att i många klassrum, så ges eleverna liten frihet. Eleverna ska ofta följa ett visst recept fram till ett visst resultat, istället för att få utvecklas i att uttrycka sig själv och öva detta i olika material och med olika metoder. I det här inlägget berätta om vad som har stärkt mig bildpedagogiskt, och utvecklat mig som bildlärare.

TAB

För flera år sedan kom jag i kontakt med den amerikanska gräsrotsrörelsen: TAB, eller teaching for artistic behaviour eller choice-based art education. Den grundades på 70-talet av Katherine Douglas, John Crowe, Diane Jaquith m.fl. För mig så funkar deras tänk ideologiskt.

Amerikanska lärare i bild möter ofta 400 elever i veckan. De har ofta korta 40-50 minuters lektioner. Så om du jobbar på förskola till gymnasiet, om du är ny i yrket eller gammal bildlärare, så läs noga, för här är ett recept i struktur! Varje TAB-lärare implementerar det som passar en själv. Jag har t.ex. ofta ”modified choice” vilket betyder att jag har kvar vissa områden eller uppgifter, men rör mig och eleverna mot ”full choice based classroom”.

Teaching for artistic behaviours hemsida

Varför tycker jag att vi ska titta på TAB?

  • I TAB vill man få eleverna självstyrande i klassrummet, (lära sig motivera sig själv).
  • Eleverna äger sina arbeten, de hittar på sina egna uppgifter - du behöver inte hitta på nya bilduppgifter...
  • Både process och produkt betonas.
  • TAB passar väl in i STEAM och 21th century skills då innovation och kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning betonas.
  • Bildsalen organiseras som en studio/ateljé som liknar ett ”makerspace”.
  • De svenska betygskriterierna i bildämnet och Hetlands 2013 ”studio thinking habits” eller artistic habits går väl ihop.

Jag kan verkligen rekommendera att gå in och titta runt på deras sidor för det är en guldgruva att gräva ur.

Kort om hur TAB-klassrum och undervisning organiseras

Klassrummet

Klassrummen organiseras i stationer efter tekniker. Det mesta finns framme för eleverna att använda. Grundläggande menyer över hur man arbetar finns uppsatt på väggarna i bildsalen för att eleverna ska kunna vara så självständiga som möjligt. Man övar eleverna i att ta ansvar för att kunna hämta och lämna sitt material och att städa snabbt så det blir tid över att skapa.

Undervisningen

Undervisningen går till så att man introducerar en station i taget över tid. Varje lektion ger man en så kort demonstration som möjligt, 5-10 min, av hur man använder något. Det kan också vara om begrepp - t.ex. vad man gör när man tecknar fel, spiller färg.

Därefter väljer eleverna var de vill börja arbeta. Man dokumenterar vilka stationer de arbetar vid. Sedan iakttar man som lärare eleverna och matar dem med mer och mer grundkunskaper som man ser att de behöver. För att utmana eleverna ger man ibland ”challenges” eller möjlighet arbeta tematiskt. Vid slutet av lektionen får eleverna dela någon upptäckt de gjort. De behöver lämna in ett par ”WOW” varje termin, det vill säga arbeten som eleven utvecklat över tid och har fördjupat sina kunskaper i. Det är alltså både fritt och styrt och eleverna jobbar mot kvalitativa arbeten. Som lärare uppmuntrar man risktagande, experimenterande, samarbete, berättande och uttryck. Eleverna dokumenterar och skriver konstnärliga uttalanden om sina bilder. Eleverna lär sig hur man kommer på idéer till bilder, metoder, uttryckssätt och att öva och pröva sig fram. Och det fungerar. Med respekt för varje individs utgångspunkt och motivation.

Här är två filmer från Ann Bedrick som också skrivit e-boken Choice without chaos:

Choice Without Chaos Opening Movie Länk till annan webbplats. from Anne Bedrick Länk till annan webbplats. on Vimeo Länk till annan webbplats..

A Typical Class Period Länk till annan webbplats. from Anne Bedrick Länk till annan webbplats. on Vimeo Länk till annan webbplats..

Jag vill avsluta med ett citat från Katherine Douglas, en av grundarna. Detta skrev hon till bilder på ett Facebook-forum för någon månad sedan. Det var till bilder från en elevutställning som en av mina TAB-kollegor hade på sin skola, obs. min översättning;

- Får jag be om er uppmärksamhet Bildlärare!
- Vi behöver inte projekt, vi behöver inte Monets broar.
- Vi behöver inte göra som fröken.
- Vi behöver information om verktyg, material, tekniker,
tid att skapa och en mottagare för våra idéer.
- Vi har massor av idéer att visa er,
om ni ger oss stöd och uppmuntran.”
- Detta är vad din elevutställning säger till mig.
- Tack för att du visade elevbilderna – jag önskar att alla bildlärare fick se dem.

Gå in och upptäck TAB för jag tror alla elever behöver mer av TAB ute i skolorna. Länk till annan webbplats.