Att utforma en lektion – drakögon.

I det här inlägget får ni följa hur jag tänkte för att utforma en lektion i ämnet Bild.

Publicerad Av

I ett av de Facebook-forum jag följer fick jag under julen kontakt med Maxine från Vancouver, Canada och nu ska vi göra ett utbyte av bilder mellan eleverna. Vi ska göra det i form av små samlarkort som kallas Artist Trading Cards eller förkortat ATC.

Googla gärna på Illustrated ATC, handmade ATC.

Det viktiga varför ska vi göra detta!

För eleverna motiverar jag att detta med ATC är en visuell företeelse som vi kan studera i bildämnet. Traditionellt när konstnärer möts så byter man ofta bilder med varandra. I det här fallet så kan vi göra det för att inspireras och få nya idéer. Själv blir man lätt insnöad att köra på i sina egna hjulspår. Det blir också ett bra sätt att komma igång. Små bilder känns kanske mindre pretentiösa och det känns kanske lättare att börja om. Vi får även se vad det kommer ge. Eleverna behöver komma igång att göra bilder i början av terminen.

Tre teman

Maxine föreslog tre teman:

  • ”Dragoneyes”
  • ”Emotions”
  • ”Famous filmscenes”

Eftersom vi ska fortsätta terminen med modernismen och identitet och jag tänkte att porträtt och människor skulle vara ett genomgående tema, så passade temana som en start på terminen.

Att bearbeta inspirationsmaterial

Jag behövde göra lite research på drakar eftersom det är något jag inte själv har ägnat så mycket tid. Jag tecknade också ett eget draköga, detta gav mig lite förförståelse för vilka utmaningar som eleverna kan stå inför.

I alla världsdelar finns drakar i olika kulturer och religioner. Vissa forskare menar att fossiler av dinosaurier och människans rädsla för reptiler och rovdjur skulle ha gjort att man utvecklade myter/sagor om drakar. Detta fastnade jag för och tänkte att istället för att vi tittar på andras påhittade drakar så får eleverna hitta på sina egna, precis som forskarna menar att det gått till.

Ett kriterium huvudfokus för lektionen

I kunskapskriterierna står att eleverna ska öva sig i att utveckla idéer genom att bearbeta inspirationsmaterial. Detta tycker jag är väldigt centralt i bildämnet, men jag vill visa eleverna hur det kan gå till och detta skulle kunna bli ett bra fokus för lektionen. Värdeorden skriver jag på tavlan enligt nedan och de kan fundera på detta medan de skapar sina ögon.

En stencil som inspirationsmaterial

På den stencil som eleverna fick, tog jag med bilder på ögon tecknade från olika vinklar och vrår, samt på olika sätt. Jag samlade ihop bilder på krokodilskinn, på varaner och andra reptiler. På detta sätt kan eleverna göra sina egna bilder utan att titta på en drake, däremot kan de ta fram minnesbilderna av drakar de sett tidigare. Det kan lätt bli att man återupprepar någon annan persons uttryck och jag vill att eleverna lär sig hitta egen inspiration och inte bara härmar andra. Därför var jag även noga med att samla in elevernas mobiltelefoner och tänkte att nu är det bara denna stencil som gäller. I en klass kopierade några min egen teckning varvid jag fick tillfälle fråga i vilken grad de utvecklat sin egen idé och pekade på tavlan. Detta blev väldigt tydligt för dessa eleverna.

Det viktiga samtalet

Jag tänker lektionen efter be eleverna fundera vilka detaljer de bearbetat från stencilen alltså vad i reptilernas karaktärsdrag de lånat till sina drakar. Hämtade de något ur sin egen fantasi-bildbank? Vi kan också diskutera vilka egenskaper de tillskriver sina drakar och var i deras bilder kan vi se detta. Kan eleverna nu urskilja hur de tre värdeorden kan se ut i bilder? Här skulle jag kunna sätta upp en annan klass bilder att välja bland. På detta sätt övar jag deras bedömarkunskap, att se kunskapskvalitéer i bilder. I detta fall med fokus på bara ett kriterium.


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla