Lyft fram elevernas röster

Fanzines i bildämnet del 1

Det här inlägget handlar om det jag tycker är viktigast, nämligen att eleverna får uttrycka sig genom sina egna bilder och utveckla sitt eget bildspråk. Detta samtidigt som de lär sig att bildspråket är effektivt för att skicka budskap att påverka oss i olika syften. Den här terminen kommer jag att låta eleverna göra egna fanzines.

Publicerad Av

Vad är viktigast för dig att undervisa om i bildämnet?

Det är nytt läsår. Vi lärare anstränger oss för att hitta bra ingångar till de nationella målen och till våra ämnesinnehåll. Vi vill designa en intresseväckande undervisning som fångar eleverna. När jag funderade på kommande höst och att valrörelsen de facto är över om ett par veckor, så tänker jag att det viktigaste jag kan skicka med eleverna från min undervisning är en tro på sin förmåga att kunna kommunicera och att de har yttrandefrihet. Samtidigt vill jag trycka på att bilder är ett språk och den som är skicklig på bild effektivt kan skicka ut sina budskap via massmedier i avsikt att t.ex. påverka, manipulera eller propagera för något. Våra ungdomar är snart förstagångsväljare. Det är ju de som är vår framtid. Hörs deras röster? Är det någon som lyssnar på dem? De är ofta så kloka och de överraskar mig varje dag.

Lyssna på ungdomarna

Mitt arbete handlar om att lyssna på eleverna och hjälpa dem uttrycka sig. I de nationella målen står att skolan ska ansvara för att eleverna efter grundskolan kan: ”- kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”, och vidare; – ”har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället”. Går man till det centrala innehållet kursplanen för bild åk 7-9 står det att eleverna ska framställa, alltså skapa bilder: ”Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Detta följs upp med en kvalitetsvärdering i första kunskapskravet: ”Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt/utvecklat/välutvecklat bildspråk och delvis/relativt väl/väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.” Det är detta som jag tycker är viktigast i bildundervisningen; att hjälpa eleverna göra sig hörda.

Välja bildprodukt för att förpacka sitt budskap

Så gick mina tankar till att jag ofta visar eleverna olika ”gräsrotsuttryck” som ”Urban Sketchers Länk till annan webbplats.” som dokumenterar världen en teckning i taget, eller företeelsen ”Artist Trading Cards” där människor byter bilder med varandra. Nu fick jag upp ögonen för ett fanzine från en bildlärare, hon hade varit på kurs i att använda förstahandskällor i undervisningen i kombination med serieteckning. Hon gjorde ett fanzine av sina erfarenheter av en demonstration hon deltog i för de separerade familjerna vid den amerikanska gränsen. När jag läste på om fanzinets historia så tror jag det kan engagera ungdomar. Så i år ska mina elever få uttrycka sina åsikter, upplevelser och erfarenheter genom att göra fanzines utifrån sin vardag. Var träffar de på gränser där de behöver ta ställning till sådant de tycker är viktigt och hur kan unga människor göra själva i situationer för att uppmärksamma och arbeta för det de brinner för.

Fanzines

Jag kommer rikta in vårt arbete på serie-fanzines eller grafiska fanzines som ofta innehåller starka personliga uttryck. Bildprodukten som jag föreslår mina elever att presentera sina upplevelser, åsikter och erfarenheter i är ett ensidesfanzine/single sheet book. En A3-sida som enkelt går att lägga i kopieringsapparaten och sedan vika ihop till en liten tidning. Denna byts eller säljs i små upplagor. Ett sätt att publicera sig själv fast utan ett stort förlag i ryggen. Det går också att ge öppningar i skapandet för att skapa digitalt helt eller delvis, samt att trycka vissa delar i färg, exempelvis med en enkel stämpel, eller jobba i collageform… Samtidigt som vi gör detta finns det rika tillfällen att plocka in den verklighet som ungdomarna har runt omkring sig och att undersöka de bildbudskap som skickas via medierna.

Mer inom ämnet


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla