Att sköta bildinstitutionen

Som bildlärare har jag flera gånger stått inför uppgiften att bygga upp bildinstitutionen på nystartade skolor och hela tiden att utveckla det som finns. Det är stort jobb och jag önskar att det nya skolavtalet belyser denna viktiga del i vårt arbete. Vi bildlärare är ofta ensamma om att driva bildinstitutionen på varje skola och jag vill lyfta det arbete som kommuner kan underlätta för oss och som vi bildlärare kan driva tillsammans.

Publicerad Av

”Rom byggdes inte på en dag”

Halva älgskelett som stillebenmaterial!
Flyttkartonger med hälsovådliga blyglasyrer!
För mycket möbler så en inte kommer fram i salen!
Hänt i veckan – en blandning i alla lådor!
– ja första intrycket när en tar över en bildsal kan vara överväldigande!

Som bildlärare har jag flera gånger stått inför uppgiften att bygga upp bildinstitutionen på nystartade skolor och hela tiden att utveckla det som finns. Det är stort jobb och jag önskar att det nya skolavtalet belyser denna viktiga del i vårt arbete. Vi bildlärare är ofta ensamma om att driva bildinstitutionen på varje skola och jag vill lyfta arbete som kommuner kan underlätta för oss och vi bildlärare kan driva tillsammans. För att sköta och utveckla en bildinstitution behövs det avsättas tid och jag upplever att den tiden aldrig tenderar räcka till. Vi arbetar också ofta ensamma och får ensamma kämpa med beställningar och att hålla salen i ordning. Kanske skulle institutionsarbete kunna vara något för de lärarassistenter som det talats om i media.

Det här med upphandling

På Facebookforumet “Bildrummet – inspiration för bildlärare” var vi några som skulle vilja bilda en referensgrupp nationellt och träffa någon “upphandlingsansvarig” för att förklara behov och arbeta på en inventeringslista med grundmaterial för bildämnet. Bildlärare över hela landet upplever att kvaliteten på det upphandlade materialet brister och det är avsett främst för kontors- och lekmaterial. Det är oklart om det är upphandlat för bildämnet och vi behöver ofta argumentera för kvalitetsvaror som inte finns upphandlade. Vi behöver få tydliggjort vad vi kan handla utanför avtal, för vi har ingen tid avsatt att grotta ner oss i upphandlingsavtal och regler. Det är inte alla bildlärare som ens är beställningsansvariga och att skicka en ”önskelista” till den som ska beställa innebär att en inte har koll på hur mycket av budgeten som går åt när någon annan handlar.

Här skulle jag önska att ett centralt (kommunalt) arbete görs och att varje bildlärare i Sverige inte behöver ägna tid åt att ta reda på information som borde vara tillgänglig. Det är längesedan det fanns någon avsatt timpott för institutionsarbete och ännu längre sedan det fanns en bildlärare som arbetade centralt för alla bildlärare i kommunen. Jag tror man skulle kunna spara mycket energi och tid att jobba tillsammans med institutionsarbete.

För er som vill finns här en lista att ladda ned på grundmaterial. Denna lista inventerar jag efter. Jag försöker att alltid ha ett grundlager som inte får ta slut och försöker köpa in en eller två ggr per termin.

Inventeringslista för bildsalen Länk till annan webbplats.


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla