Serieanalys utifrån innehåll, funktion och uttryck

Fanzines i bildämnet del 2

Arbetet med seriefanzines går vidare, de flesta elever har utvecklat idéer och nu börjar de ta form efter de inledande övningarna. Här beskriver jag hur jag arbetat med serieanalys utifrån bildutsnittens innehåll, funktion och uttryck.

Att utveckla idéer

Terminen rusar iväg och mina elever är nu i full fart med att utforma sina seriefanzines. Jag är otroligt imponerad av alla fantastiska idéer till ämnen de valt. Vad sägs om “Misstag jag inte vill att andra ska göra om”, “Sånt jag retar mig på i Fortnite” eller “Kvinnors rättigheter”.

Att komma på idéer till ett fanzine på 6 sidor eller tre uppslag är en av utmaningarna och kommer olika lätt för olika elever. Att erbjuda dem stödstruktur för att komma på idéer är också något vi behöver lära ut. Jag vill gärna att eleven visar “en lista på möjliga idéer”. Dels kan jag hjälpa dem lättare och eleverna behöver få en förståelse för att idéutveckling är ett arbete.

De har fått välja att kommunicera budskap utifrån upplevelser, erfarenheter eller åsikter. Budskapet ska ha en koppling till dem själva. Vi konkretiserade genom att göra olika exempel utifrån sånt man har varit med om, sånt man har lärt sig och tillslut har bildat sig en uppfattning om. Eleverna har blandat upplevelser, erfarenheter eller åsikter i sitt fanzine eller så har de riktat in sig på en av de tre.

Filma bildutsnitt

Eleverna har också varit ute runt skolan och filmat olika bildutsnitt och gjort korta stories för att dra paralleller till hur seriemediet liknar filmmediet. Serieberättande arbetar med ljud, rörelser, korta och långa klipp för att visa snabba eller beskrivande delar i berättelsen. Vi tittade först på detta klipp från filmriket: Bildvinklar och bildutsnitt Länk till annan webbplats.

Serieanalyser – innehåll, funktion och uttryck

För att skapa ännu mer förståelse för seriemediet, var jag och lånade serier på specialbiblioteket: Serieteket. Det blev ett bokbord i bildsalen med serier som inspirationsmaterial. Terminens bildanalys blev naturligt en serieanalys som förstärkte arbetet med vad de olika bildutsnitten är bra på att förmedla och för att försöka skapa större förståelse för hur en serietecknare tänker i bildberättandet. Här fotade jag ur serieböckerna jag lånat och vi gick igenom några olika exempel på samma sätt som de skulle göra sen i analysen. Så här utformade jag analysen. Länk till annan webbplats. I analysen utgick jag strikt från kursplanens skrivning kring begreppen: innehåll, funktion och uttryck. Detta är det tänkt att eleven ska kunna diskutera både i sitt eget bildskapande och när det gäller att tolka andras bilder. Således började eleverna med att beskriva vad som syns på bilden vilket är dess innehåll. Därefter kommer vilken funktion bilden har i historien.

Bildutsnittens funktion

Här repeterade vi att;

  • Översiktsbilden ofta används när man byter miljö i serien, eller som etableringsbild. Den beskriver relation eller sammanhang.
  • Helbilden är bra på att visa rörelse eller riktning.
  • Halvbilden är bra för att visa dialog.
  • Närbilden för att visa känslor.
  • Extrema närbilden för att visa viktiga detaljer.

Serietecknarens stil – uttryck

När det gällde att försöka beskriva seriens uttryck så var det lättare för eleverna ifall de hade två olika serier framför sig. Vi tog också upp exempel gemensamt. Hur känner man igen en Disneyserie? Eller Jan Stenmarks skämtteckningar? Vilka beskrivande ord kan man använda. En elev beskrev en serieskapares stil som “ett epileptiskt uttryck” för att det var flimrigt som “myrornas krig” på TV, stora kontraster och överväldigande mycket information i varje bild. En fantastisk beskrivning av ett uttryck tycker jag. Just att motivera sina ord trycker jag på för att vi ska förstå hur eleven menar. Det är min erfarenhet att elever har svårt att hitta ord för att beskriva uttryck. Det är något vi generellt behöver öva eleverna mer i.

Att bedöma elevarbeten

Så sitter man där med många klassers bildanalyser att bedöma! Det är ett arbete som tar sin tid. Under tiden eleverna arbetar, så förtydligar och repeterar jag med eleverna, jag reflekterar över vilka svårigheter eleverna ställts inför och när allt är inlämnat så skriver jag feedback som kan gälla allmänt för E-nivå, C-nivå och A-nivå. Så här såg min feedback ut;

Du har valt ut de fyra bildutsnitten som efterfrågades och beskrivit och tolkat seriebilden på ett enkelt sätt.

Innehåll: Beskriv med hela meningar och försök använda dig av förgrund och bakgrund när du beskriver.

Funktion: Du behöver lära dig vad de olika bildutsnitten är bra till och fundera ut varför tecknaren valt ut just det bildutsnittet att berätta med. Fråga dig om berättelsen skulle hängt ihop om du tog bort serierutan.

Uttryck: Du behöver beskriva seriens uttryck tydligare. Du kan jämföra serier för att få tag i ord lättare. Beskriv både teknik och uttryck.

Du har valt ut tydliga exempel på de fyra bildutsnitten som efterfrågades.

Innehåll: Du beskriver innehållet med flera ämnesord.

Funktion: Du visar förståelse för bilders funktion men kan utveckla bildutsnittens funktion i bildberättandet.

Uttryck: Du har nämnt något uttryck men utveckla beskrivningarna och förklara varför du tycker som du gör.

Du har valt ut tydliga exempel på de fyra bildutsnitten som efterfrågades.

Innehåll: Du beskriver bildutsnittet med god användning av ämnesord.

Funktion: Du visar god förståelse för bilders och bildutsnittens funktion i bildberättandet. Du beskriver olika funktioner och ser olika funktioner i de olika bildutsnitten du valt.

Uttryck: Du motiverar uttrycken du beskriver så vi förstår vad det är du grundar dem på.

Nu jobbar jag på en skola som inte är så digitaliserad, så jag kopierar upp feedback och skriver kanske till något specifikt för några elever och häftar lappen på elevernas arbete i fysisk form. Hade det varit en ”en till en”- skola, så fungerar denna uppgift och feedback bra för digital inlämning och för en digital feedback. Eleverna kan då ta foton på serierutorna och infoga i sitt digitala dokument även om handritningen fyller en funktion att man lägger märke och analyserar när man ritar av.

Som anpassningar så gör några elever arbetet muntligt och några skriver på dator, några begränsar jag uppgiften för. Ibland knorrar elever för att vi ska göra bildanalys, men här ser de tydligt kopplingen till varför man ska göra bildanalys. Jag tycker mig märka att många av eleverna verkligen fokuserar på bildutsnitten i sina fanzines efter denna serieanalys.


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla