Rätten till kvalificerad vägledning

Ansökan till högskola/universitet pågår för fullt och de blivande studenternas besök duggar allt tätare. De tidigare djupgående vägledningssamtalen har tillfälligt ersatts av mer specifika frågor rörande utbildning och antagning. Att välja är i allra högsta grad en existentiell handling.

Det handlar om att bearbeta frågor som:

  • Vem är jag?
  • Vad kan jag?
  • Vad vill jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur når jag mitt mål?
  • Vilka hinder finns?

Genom de val vi gör skapar vi åtminstone delvis innehållet i vårt liv. Det är vånda blandat med förväntan. Oron bor granne med förhoppningarna och det är på samma gång skrämmande som spännande. Det handlar inte heller enbart om det faktiska val vi gör, utan lika ofta om det som vi därmed väljer bort. Det kvalfyllda består i att vi inget vet om det som väntar. Gör jag rätt eller fel? Vad innebär mitt beslut?

De möjligheter som i dag står till buds är fler än någonsin tidigare. Att orientera sig i denna utbudsdjungel är en utmaning i sig och ökar behovet av kvalificerad vägledning. Trots otaliga möjligheter finns också begränsningar. Konkurrensen till vissa utbildningar är skyhög. Kontextens betydelse begränsar oss i vilka alternativ vi uppfattar, liksom de vi inte ser. En studie- och yrkesvägledares uppgift är bland annat att arbeta med perspektivvidgande. Vidare att hjälpa den sökande att reflektera över ovan nämnda frågeställningar för att förstå sig själv i förhållande till alternativen. Det ställer krav på kunskap kring teoribildning inom sociologi, psykologi, pedagogik, samtalsmetodik och samhällsvetenskap.

Den enda utbildning som omfattar alla dessa delar, kopplade till val och väljande, är studie- och yrkesvägledarutbildningen. Alla elever skall därför ha tillgång till professionell och oberoende vägledning av utbildade studie- och yrkesvägledare. Den skall vara nationellt likvärdig och inte en enskild punktinsats utan pågå kontinuerligt under läsåret. För att stärka studie- och yrkesvägledningen måste den tillföras resurser och börja betydligt tidigare än vad i dag är fallet.