Jakten på Meritpoäng

Valet till år 2 och 3 på gymnasiet pågår för fullt. Det handlar om inriktningsval, valbara kurser, fördjupningskurser och individuellt val. Oavsett hur de olika valen benämns har de en sak gemensamt – jagandet av meritpoäng.

Publicerad Av

Systemet med meritpoäng beslutades 2006, men har därefter justerats i vissa delar. Bakgrunden till införandet av meritpoäng var att man oroades över att eleverna valde bort krävande kurser som t.ex. moderna språk. Av taktiska skäl valde man i stället mindre ansträngande kurser, för att på så sätt maximera sitt jämförelsetal. Genom ett nytt beslut att utdela särskilda meritpoäng för fördjupningskurser i moderna, språk, engelska och matematik (tidigare även andra kurser som ansågs relevanta), skulle man vända denna trend. Och nog har man lyckats!

De flesta samtal om val av kurser inför kommande år med eleverna, handlar om hur de ska välja för att få ihop så mycket meritpoäng som möjligt. Taktiken att välja enklare kurser för att få högre betyg har bytts ut mot en annan strategi för samma ändamål. Jag kan förstå poängen med att eleverna läser mer av fördjupningskurser inom områden de kommer att ha nytta av inför högre studier. Jag kan också se att det finns värden för den enskilde att utveckla sina språkkunskaper också av andra orsaker. Det finns alltså nyttoaspekter kopplade till införandet av meritkurser. Problemet är dock att själva meritpoängen kommit att överskugga allt annat. Elevernas nitiska strävan efter att maximera sitt jämförelsetal, gör dem i flera fall blinda inför konsekvenserna av deras val. Trots att man precis klarat ett E i Ma 2c, ska man läsa Ma 5. Trots att En 6 kräver merparten av ens skolarbete ska man läsa En 7. Risken att få F är överhängande, men medvetenheten om detta får inget fäste eftersom meritpoängen ses som ett måste.

Hur ska jag annars komma in på min tilltänkta utbildning?

Mina betyg är inte tillräckligt höga så jag måste kompensera med meritpoäng.

Jag vet ju inte hur höga betyg som kommer att krävas så jag måste gardera mig. 

För många riskerar jakten på meritpoäng att bli direkt kontraproduktiv. Att förmedla detta budskap till eleverna är nästan omöjligt. Det kräver åtskilliga samtal av analys och reflektion. Dessutom uppfattas jag som motsägelsefull när jag å ena sidan informerar om hur meritpoäng fungerar och var den finns att hämta, när jag å andra sidan försöker få eleverna att tänka ur andra perspektiv än just meritpoäng.

Är det någon mer än jag som tycker att det var enklare förr?


Lena Hartvigsson

Studie- och yrkesvägledare

Mejla