Konsekvenser för enskilda individer

Tydligen så ska de tre nuvarande myndigheterna Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programrådet från 1 januari 2013 slås samman för att ersättas av två nya myndighetsenheter - Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskoleområdet (UHR). Ska bli spännande att se vad detta utmynnar i!

Inte för att man på något sätt blir klokare på hur det tänks på högre ort med detta, men spännande ska det verkligen bli!

Som vanlig, enkel studie- och yrkesvägledare har jag den senaste tiden kommit att fundera mer och mer på om det på ”denna höga ort” verkligen alla gånger tänks till på vilka konsekvenser det kan bli för enskilda individer. Och vad är det egentliga syftet med varför man genomför de reformförändringar man genomför. Och jag har undrat en hel del på om man lägger tillräckligt med tid på ”baksidan”, eller om man kanske bara stirrar sig blind på den vackra glänsande framsidan? Att allt ska bli sååååå mycket bättre…
Till exempel på att det behövs ordentligt med tid för förarbete, till exempel att tillsatta referensgrupper som arbetar med olika frågeställningar kring implementeringen, för att konsekvenserna inte ska bli förödande för våra medborgare i vårt land.
Vem finns dessa myndigheter för egentligen? Ska det inte vara ”användarvänligt” där, precis som med allt annat? Finns de för sitt eget existerande, eller finns de för våra medborgares skull?
Vi SYV'ar mailar och ringer dagligen just nu till t.ex. VHS och HSV och Skolverket för att få hjälp med tolkningen av förordningstexterna, eftersom det finns på tok för mycket tolkningsutrymme. Sen delar vi med oss till varandra av de svar vi får (oftast får vi olika svar också) på de SYV-forum som finns på Facebook. Svaret innehåller oftast en refering till lagtext och/eller förordningstext, men ingen hjälp med tolkningen av det. Vi HAR läst, vi lovar! Vi fattar det bara inte... Eller rättare sagt, vi fattar inte hur vi ska tillämpa det i praktiken, eftersom det inte går!
Vi studie och yrkesvägledare sitter dagarna i ända och studieplanerar med folk i vårt avlånga land, och vi vet väldigt väldigt mycket om vilka olika bakgrunder det finns bland våra medborgare i vårt land. Vi hade ju förhoppningsvis varit en självklar del av denna önskade referensgrupp kan man ju tycka…

Jag ser ju bara nu på hur implementeringen av VUX12 är, blir och troligtvis kommer se ut framöver…

Citerar här från VHS nyhetssida (Verket för högskoleservice, 2012)länk till annan webbplats:
”Utbildningsdepartementet meddelar i pressmeddelande den 22 maj att elever med examen från nya gymnasieskolan under en övergångsperiod ska få konkurrera i en egen urvalsgrupp vid antagningen till högskolan. Innan VHS fått mer direktiv om hur den nya urvalsgruppen ska se ut, kan vi dess värre inte ge mer information än det som framgår av pressmeddelandet”

Jaha ja.

Men vad händer då med de som kommer få ett s.k. ”blandbetyg”? Vi har studerande hos oss på vuxenutbildningen som kommer få ut sitt slutbetyg inom ett par månader. Som kommer söka högskola/universitet till starterna i januari. Hur ska de konkurrera då? Hur beräknas deras meritvärde? Hamnar de i urvalsgrupp ett eftersom de har ett slutbetyg från Vuxenutbildngen? Eller hamnar de i urvalsgrupp två för att det är ett ”blandbetyg”? En studerande hos oss har mailat direkt till VHS antagningsservice och direkt till några universitets/högskolors antagningsenheter för att få svar på hur blandbetyg kommer värderas. Här är några av svaren hon fick:

VHS antagningsservice:
” De som läser gymnasiet enligt den gamla betygsskalan läser klart hela gymnasiet i den. Och de som går den nya reformen gör det under hela gymnasietiden. Väljer du att läsa kurser i båda skalorna behandlas du i en egen urvalsgrupp.”

Jaha ja. Men den egna urvalsgruppen skulle ju inte införas förrän 2014? Hmm…

Universitet 1:
”Betygen från den senaste gymnasiereformen kommer att hamna i en egen urvalsgrupp. Då kommer dina betyg att översättas till den nya så gott det går. Men hur det exakt blir för just dig kan jag inte svara på. Antingen omvandlar gymnasieskolan dina gamla betyg till nya, om det går. Eller också får vi göra en avvägning av vad ditt gamla betyg skulle motsvara i en femgradig betygsskala.”

Jaha ja. Det där lät ju bra. Men hur ska vi omvandla (för jag antar att det är oss på vuxenutbildningen som menas när det hänvisas till Gymnasieskolan) hennes gamla betyg till nya, när hon får ett blandbetyg?

Universitet 2:
” Det finns ingen egen urvalsgrupp för blandbetyg utan de brukar hamna i BII (kompletteringsbetyg).”

Jaha ja. Brukar? Hur kan det vara Brukar när det här är ett nytt dilemma?

Universitet 3, 4, 5 och 6 valde att helt ignorera den delen av frågeställningen, utan istället svarade de enbart på delfråga 2, som handlade om antagningspoängen, och vilken antagningspoäng som reserverna hade senaste antagningspeioderna.

Jaha ja.
Vi fick ett annat nyhetsmail nu i veckan också från VHS – i slutlämmen på mailet så står det att vi måste verkligen tänka på att inte på något sätt jämställa motsvarandelistan från skolverket med GY00-kurser/GY11-kurser med tabellen i bedömningshandboken för GY00-kurser/GY11kurser!
Där kan jag säga att där blev det inte ett Jaha Ja.
Där blev det ett HE-RE-MIN-JE…
Borde inte dessa två listor/tabeller vara likalydande???
Har lite svårt att förstå tänket på högre ort ännu mer…
När jag tänker på hur vi studie och yrkesvägledare alltid ska tänka på ”Individens egna röda tråd i sitt liv” från förskola till pensionering och ”det livslånga lärandet”, att man lär hela livet…
Och med tanke på rubriken på föregående blogg-inläggs rubrik "Att nätverka med andra ger dig mer"

Varför är det då som vattentäta skott mellan utbildningsmyndigheterna?
Tänk om ALLA utbildningsmyndigheter –  VHS, HSV, Internationella programrådet, Myndigheten för specialpedagogiska insatser, YH-myndigheten och Skolverket (jag har säkert glömt någon/några) hade suttit tillsammans.

Som ett enda Utbildningsmyndigheten.

Vilken fantastiskt utopisk tanke!

/SYO-tanten