Stoppa vinsterna!

Publicerad Av

Det finns ett massivt motstånd mot vinster i välfärden bland väljare till samtliga partier. Bilden av elever gråtandes på skolavslutningen i och med John Bauer-konkursen förra sommaren (se dokumentären Skolfestenlänk till annan webbplats från i oktober 2013) eller de små barnen på Hälsans förskola som bara fick vatten och knäckebröd (se Uppdrag granskninglänk till annan webbplats från i mars i år) lämnade få oberörda.

Men medan sju av tio svenskarlänk till annan webbplats är emot vinster inom skola och vård, tror tvärtom 70 procent av kommunpolitikernalänk till annan webbplats på en fortsatt eller ännu högre andel privata utförare inom välfärden i framtiden!

Just nu pågår en ägarprövningsutredning. Denna utredning som först skulle föreslå ”vilka krav som kan ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn” (bara 20 år efter att friskolereformen genomfördes!!) skulle egentligen vara färdig i februari i år. Lagom passande har detta nu skjutits upp till efter valet med tilläggsuppdragetlänk till annan webbplats att ”om det är rättsligt möjligt och lämpligt att kräva att ett aktiebolag som bedriver fristående skolverksamhet helt eller delvis ska ha till syfte att bedriva utbildning av god kvalitet för att få tillstånd att driva verksamheten”.

Behöver vi vänta på denna utredning för att veta vad som är lämpligt?

Detta frågade jag deltagarna på Välfärdsfestivalen i mitt tal på Medborgarplatsen i lördags och möttes av ett rungande ”Nej!”.

Ska vem som helst få driva skola?

Återigen möttes jag av ”Nej!”

Det är inte konstigt att tilliten till skolan och professionen sänks om ägaren är riskkapitalist med kortsiktiga vinstintressen, rektorn en marknadsstrateg och lärarna obehöriga, bakbundna av brist på meddelarfrihet och pressade att sätta glädjebetyg på eleverna. Inte konstigt då heller att mer kontroller av alla de slag behövs. Inte konstigt att lärare känner sig misstrodda. Inte konstigt att söktrycket till lärarutbildningarna är lågt.

Allt är inte friskolornas fel, kan man då invända.

Nej, orsakerna är många. Men de oseriösa ägarna och oseriösa ”pedagogiska” idéerna utformade efter ekonomiska intressen, såsom lärarlösa lektioner, är definitivt en del av problemet med de sjunkande kunskapsresultaten och den försämrade arbetsmiljön för lärare.

Något som även drabbar den i debatten så högt prisade ”valfriheten”, menar Marie Rydberglänk till annan webbplats, rektor på Montessori Casa som drivit friskola utan vinst i 20 år:
”Man blandar ihop päron och äpplen. De som försvarar vinstutdelning menar att folket vill ha valfrihet. Ja, det vill de, till 87 procent eller något sånt. Men frågar man hur många som vill ha vinstutdelning är det helt andra siffror. Folk vill inte att det ska finnas möjligheter för riskkapitalbolag och ägare att tjäna en massa pengar och utarma verksamheten.”

Vi studenter i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening är av den åsikten att ”all vinst ska återinvesteras” och deltog därför med glädje på Välfärdsfestivalen i lördags som bland annat krävde ett stopp för vinsterna. Som förväntat fick vi också ett massivt stöd för kampanjen Nationell kunskapsskola av festivaldeltagarna!länk till annan webbplats

Lina Westerlund,
ordförande LR Stud Stockholm


Lina Westerlund

Högstadielärare i svenska, historia och religion. Tidigare engagerad lärarstudent och ordförande i LR Stud Stockholm 2014-2015.

Mejla