Vådan av att vara ny och nyutexaminerad studie- och yrkesvägledare

Jag minns hur det var att träda ut i ett obegripligt arbetsliv som SYV då man plötsligt inte kände igen sig från utbildningen. Allt det där praktiska ...

Publicerad Av

... typ PRAO-lappar, individuella studieplaner, datorprogram som Procapita, Extens, Schoolsoft, o.s.v. som man ska bli vän med, alla praktiska frågor om hur många poäng och när ska man söka senast. Varför det inte finns en ordentlig befattningsbeskrivning eller arbetsplan för studie- och yrkesvägledning på arbetsplatsen när man kommer? Varför får man inte ett par dagars introduktion? Det som är lite lömskt i vårt yrke är också hur mycket s.k. tyst kunskap det finns, det fattas manualer för hur vi bäst ska sköta vissa uppgifter, vi får inte alltid rätt svar av våra chefer när vi frågar, utan möts av ett – jaså jag trodde du visste …

Vi är en liten kår och detta speglas väl på ett påtagligt sätt när man läser om vad vi är på Wikipedia Länk till annan webbplats., det är dock inte en lång eller helt korrekt artikel. Snälla kollegor som känner för att rätta till bilden av oss gå in och gör en god gärning!

Redan 1994 skrev Lennart Henrysson (troligtvis den första avhandlingen inom SYV-området …)  SYO-Kulturer i skolan – Elevers och skolpersonals uppfattningar av studie-, yrkes- och arbetslivsorientering på några högstadieskolor. Han kommer till slutsatsen att syo-kulturen beror på rektors inställning och syofunktionärens (det hette så på den tiden …) förmåga att skapa goda relationer med lärare och skolledning. ”Syofunktionärerna har varit olika framgångsrika i rollen som förändringsagenter på respektive skolor, en variation som kan bero på personliga egenskaper, relationer till övrig personal, graden av stöd från skolledning etcetera …” Lite beklämmande att det inte hänt mer på den fronten på alla dessa år.

Det som studie- och yrkesutbildningen tillsammans med gamla erfarna SYVare borde göra är att erbjuda fadderskap/mentorskap för nya kollegor. Vi som är gamla i gården borde ta emot nya vägledare med öppna armar och svara på alla miljoner frågor de har. Vi borde hjälpas åt att publicera mallar för befattningsbeskrivningar och arbets-/verksamhetsplaner som får kopieras och anpassas efter behov. Vi kanske också måste bli bättre på att bilda/skapa lokala nätverk för att på så sätt stötta och hjälpa varandra.

Jag la ut stora delar av dessa tankar på Facebook och fick många reaktioner och Gilla från kollegorna på SYV Forum Sverige. Många bekräftar bilden och känner igen sig i min beskrivning. Det känns skönt att ha slagit huvudet på spiken men också skrämmande och beklämmande. Tänk om Facebook hade funnits när jag gick ut 1994?

Finns det någon där ute som har bra introduktionsmaterial eller arbetsplan etcetera som skulle vilja dela med sig av detta?


Lotta Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla