Varför finns det inte karriärsteg för studie- och yrkesvägledare som det finns för lärare?

När jag var på Skolforums stora utställning på Stockholmsmässan under höstlovet såg jag lappar i LR:s monter med förslag på karriärsteg för lärare. Detta gjorde mig riktigt fundersam över varför bara lärare?

Varför får bara lärare bli förstelärare och liknande karriärtjänster och inte också studie- och yrkesvägledare. Det skulle väl vara helt i sin ordning att även studie- och yrkesvägledare kunde ges möjlighet till att bli t ex specialist studie- och yrkesvägledare inom exempelvis: studier eller arbete utomlands, validering, elever med särskilda behov, studiefinansiering etc.

Har elever frågor om sådant som elevens egna studie- och yrkesvägledare inte kan svara på eller bara kan svara på generalistnivå ska eleven kunna hänvisas till specialisten.

Arbetsgivarna borde ge studie- och yrkesvägledare som vill specialisera sig tid för att fördjupa sig inom specifika områden och samla information och material som sedan kommer eleverna tillgodo och även studie- och yrkesvägledarkollegorna.

Nätverken för studie- och yrkesvägledare skulle på detta sätt också få ökande kvalitet om vägledarna inom en kommun eller stadsdel kunde få chansen att får fördjupade specialistkunskaper.

Det borde dessutom vara en statushöjande faktor för skolor som har en specialist SYV och kanske detta går att synkronisera med skolans profil …

… en sak till: Varför dröjer legitimationen för studie- och yrkesvägledarna?


Lotta Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla