Valet till gymnasiet har väl sällan varit så svårt och kommer antagligen inte bli lättare ...

Minskande elevkullar och ökad konkurrens har börjat stuva om rejält på gymnasiemarknaden, skolor som fanns att välja på förra året har inte överlevd tidens tand och finns inte att välja i år, somliga har gått i konkurs andra har gått samman och bildat nya skolor med nya namn. Hur ska då elever i 9:an och deras föräldrar tänka när det är så instabilt?

Här kommer ett förslag till en checklista för dagens gymnasieskolmarknad.

Checklista för 9:or och deras föräldrar med saker de bör tänka på inför valet:

( ) Hur många elever är det i klasserna/grupperna?
( ) Hur många av lärarna är behöriga och utbildade inom sina ämnen?
( ) Hur många lektionstimmar är lärarledda?
( ) Har skolan de lokaler som behövs för att bedriva undervisning?
( ) Kan lokalerna anpassas efter elevers särskilda behov?
( ) Finns skolbibliotek?
( ) Finns idrottssal?
( ) Finns matsal?
( ) Är skolmaten gratis?
( ) Finns studiestöd i form av speciallärare/specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare?
( ) Finns det välfungerande kommunikationer till och från skolan?
( ) Har skolan en ekonomi i balans?
( ) Vilka långsiktiga mål har skolan?
( ) Har skolan de tillstånd den behöver för att få utbilda och examinera eleverna?
( ) Finns det en beredskapsplan i kommunen om elever måste tas omhand ifall en av gymnasierna skulle gå i konkurs eller slutar med sin verksamhet mitt under pågående läsår.
( ) Vet du hur du gör om du behöver byta skola?
Dom sista fem punkterna känns verkligen aktuella och nästan genanta att behöva ställa sig.

Det genanta eller pinsamma om man så vill, är att skolan ska och bör vara en rättighet och att det ska/bör vara en kommunal skyldighet att ge ungdomar en grundutbildning de behöver för att få jobb eller kunna plugga vidare sen efter gymnasiet.

Att det ska behöva vara ett lotteri att välja gymnasium är nästan skamligt. Att inte kunna veta att den skola som man väljer kommer att finnas hela den tid man ska gå där är inte ok. Studie- och yrkesvägledare är nog också chockade över och ovana vid att de ska behöva tänka på och kanske också behöva upplysa om gymnasieskolornas ekonomiska/juridiska angelägenheter, eller åtminstone hänvisa till Skolverket och Skolinspektionen. Dessa myndigheter förutom kommunen bör kunna upplysa om det aktuella gymnasiets ekonomi, långsiktiga mål och om skolan har de tillstånd den behöver för att få utbilda och examinera elever. Sen bör kommuner vara medvetna om att en viss reservkapacitet bör finnas till för att ta emot elever som kan komma i kläm då skolorna inte längre kan eller får bedriva sin verksamhet.

Vägledningen blir bara krångligare med tiden ...