Är du lönsam lille vän?

Frågan är relevant idag och väldigt aktuell och kan svaras med såväl ja som nej beroende på vem du frågar.

Publicerad Av

Dagens skola är som ju alla vet konkurrensutsatt och alla elever i landet har ett fritt skolval såväl inom den obligatoriska, som den frivilliga skolformen.

Sedan ser konkurrensen lite olika ut beroende på om skolorna och eleverna finns i storstadsområden, småstadsområden eller i glesbygd.

För att eleverna ska få ett underlag för sitt skolval arbetar de flesta skolorna hård på att producera informationsmaterial och delta i aktiviteter där de syns t ex utbildningsmässor och har själva öppet hus för nyfikna och intresserade blivande elever. Dessa är alla aktiviteter som kostar pengar och stjäl tid från de rekryterande skolornas personal och elever som förlorar lektionstid eller fritid. Faktum är också att inte alla skolor som har råd att spendera sina pengar på dyr monterhyra på mässorna och på påkostat informationsmaterial.

Frågan är: Är det värt det? Många skolor kanske tycker det åtminstone de som ligger geografiskt och demografiskt väl till. I dessa får nog elever och personal styrkt självförtroende medan de skolor som inte ligger riktigt lika bra till känner nog att det är tvärtom.

Vi kan inte vrida tillbaka klockan med jag är övertygad om att vi skulle kunna göra om och göra rätt. Till exempel skulle jag vilja se att kommuner och Skolverket fick med makt att säga nej till nyetablering av fristående skolor om det saknas underlag i kommunen. Det vill säga att kommunen kan efter inventering av antal barn och unga se hur många skolplatser som verkligen behövs. Jag skulle också vilja se någon form at garantibevis som skyddar elever från att råka illa ut om deras skola skulle behöva läggas ner. Samhället borde vara skyldigt att rädda elever som går i skolor som av olika skäl läggs ner. En nerläggning borde då föregås av att andra skolor avvisas om att de ska ta emot de elever som berörs. Eleverna måste få bättre skydd!

Barn och unga borde få slippa vara handelsvara på en marknad och slippa behöva vara lönsamma.


Lotta Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla