Hållbar utveckling av studie- och yrkesvägledningen önskas!

Jag vill se att politiska partierna gjorde breda och blocköverskridande överenskommelser om skolan och om studie- och yrkesvägledningen så att dessa få utvecklas på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Publicerad Av

I år 2014 är ett det s k ”supervalår” d v s ett år då vi har två val samtidigt, ett den 25 maj till EU-parlamentet och det andra den 14 september till Riksdag, Landsting och Kommun i Sverige.

Det vore så skönt om partierna låta bli att slåss om skolan och om studie- och yrkesvägledningen därför att dessa är alldeles för viktiga för att bråka om.

Studie- och yrkesvägledningen och skolan måste få lämnas ifred från klåfingriga politiker för att kunna utvecklas och bli så bra dessa bara kan bli om professionen självt får styra istället. PISA rapporten om skolan och Skolinspektionsrapporten om studie- och yrkesvägledningen i höstas bekräftar vad vi som arbetar på skolan redan känner av, att den är sönderreformerad och saknar styrning och tydliga regler.

Skolan och studie- och yrkesvägledningen måste få ordentlig arbetsro, inte minst för elevernas skull. De elever som drabbas värst när skolan och studie- och yrkesvägledningen inte är på topp är elever med särskilda behov, för dessa behövs resursen tid med vuxna som kan stötta och hjälpa. Sparkrav drabbar eleverna.

Sveriges barn, ungdomar och elever är också landets framtid, vi alla som jobbar i skolan är till för dem och för att räcka till behöver alla i skolan få förutsättningar för en hållbar utveckling!


Lotta Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla