Studie- och yrkesvägledare måste få vara just studie- och yrkesvägledare!

Hur ska studie- och yrkesvägledare få möjlighet att få arbeta med det de är utbildade för? De kan snart sälla sig till lärarnas och läkarnas klagokörer som framför allt handlar om att deras yrken har lusats ner av alltför mycket administration och för lite av kärnverksamheten.

Studie- och yrkesvägledare har en treårig tvärvetenskaplig beteendevetarutbildning bakom sig och de får med sig ungefär lika mycket samtalsteknik som psykologerna och ungefär lika mycket pedagogik som lärare. Därmed kan studie- och yrkesvägledare ses som experter i just Vägledning och Information.

Dagens ungdomar har all anledning att känna valångest och förvirring kring alla utbildningsval i och med att utbudet aldrig varit större. Därför är behovet av vägledning och information större än någonsin, något som tyvärr inte syns i statistiken över anställda studie- och yrkesvägledare på grundskolorna, gymnasieskolorna eller inom andra utbildningsinstanser eller t ex Arbetsförmedlingen. Dessutom sysslar allt för många studie- och yrkesvägledare med fel uppgifter då de överhopas med administration som andra lika gärna skulle kunna utföra på skolorna och inom andra områden där de arbetar.

Det som försvårar bilden av deras expertkompetens är att den naturligtvis inte syns utåt. Studie- och yrkesvägledare erbjuder nämligen tystnadsplikt och därför sker samtalen mellan studie- och yrkesvägledare och vägledningssökande (elever, arbetssökande m fl) bakom stängda dörrar och det som sägs under samtalet angår endast berörda parter.

Det är tyvärr verksamheter som syns utåt som blir studie- och yrkesvägledares sätt att visa vad de gör t ex deltagande vid utbildningsmässor, receptionsliknande arbete eller på öppna infotek där det kanske mest handlar om att få hjälp med att fylla in ansökningsblanketter och få tag på informationsbroschyrer. Det är kanske inte riktigt in den sortens miljö där kompetensen kommer bäst till pass. Inte heller i samband med att grundskolorna har PRAO.

Kanske är det inte är endast på skolorna studie- och yrkesvägledare och studie- och yrkesvägledning behövs utan även på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, inom kommunernas socialtjänst och inom vårdens rehabilitering. Kompetenta studie- och yrkesvägledare skulle kunna göra stor nytta och komma väl till pass inom fler områden, särskilt om de fick syssla med det de verkligen kan efter sin akademiska utbildning. De kan utbildningsväsendet väl, de har även koll på arbetsmarknaden och är välförankrade i vägledningens funktioner, dilemman och möjligheter genom de teorier de lärt sig och de är opartiska/konkurrensneutrala och därmed upplevs de som professionella av vägledningssökande som kommer i kontakt med dem.

Ge studie- och yrkesvägledningen det efterlängtade lyft som den behöver genom t ex karriärtjänster, specialisteringmöjligheter, tillsätt tjänster inom områden där dessa inte funnits förut, utöka små tjänster så att även grundskolans yngsta elever får tillgång till kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Se till att ingen studie- och yrkesvägledartjänst är så liten och utarmad att studie- och yrkesvägledningen i verksamheten inte uppmärksammas på och om att detta berör hela verksamheten i synnerhet inom skolan! Kanske kan det behövas skärpt lagstiftning inom detta område.


Lotta Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla