Handledning för studie- och yrkesvägledare – Visst skulle detta kunna vara fantastisk möjlighet

Detta blogginlägg är faktiskt också lite av en bokrecension. Jag har nyligen läst boken Handledning inom behandlande yrken av Peter Hawkins och Robin Shohet (Studentlitteratur 2008).

Publicerad Av

Boken är uttömmande och praktisk för den som vill arbeta med handledning, man får teoretisk bakgrund och praktisk hjälp att komma igång.

Författarna menar att kollegor kan handleda varandra om man organiserar detta på ett bra sätt d.v.s. ser till att medlemmarna i gruppen talar ett gemensamt språk, att ha högst sju medlemmar i gruppen, att klargöra innehåll och vara ärliga, formulera kontrakt och kartlägga medlemmarnas förväntningar, bestämma ansvarsfördelningen, ge och få feedback och utvärdera efteråt.

Handledningens tre huvudsakliga uppgifter är att (1) höja kvaliteten på yrkesutövarens klientarbete, (2) att förbättra den handleddes kompetens och kapacitet samt (3) öka personens förmåga att stärka sig själv.

Tänk också på att goda kollegor är guld värda, de kan vara öppna för nya idéer och påtala om man fastnat i negativa tankebanor. Fem minuters ”BMW” d v s Beklaga sig, Morra, Vräka ur sig då och då är ett bra sätta att släppa på trycket.

Egenskaper som kännetecknar en god handledare är förmåga att flexibelt hantera olika metoder, ha brett perspektiv, ha och skapa disciplin, kunna arbeta transkulturellt, kunna härbärgera andras oro och ångest, vara öppen för att lära nytt, vara lyhörd, kunna hantera makt och till sist humor, ödmjukhet och tålamod.

CLEAR-modellen som tas upp i boken beskriver en handledningssessions uppbyggnad. Den bygger på initialerna av orden: Contracting, Listening, Exploring, Action och Review eller i svensk tillämpning: Avtala mål, regler och roller, Lyssna, Utforska genom frågor, Agera genom t.ex. att hitta lösningar och Granska genom att testa strategier och ge och få feedback.

Den som får handledning ska vara beredd på att ringa in problem i arbetet som man vill få hjälp med, kunna dela med sig av sina problem, fastställa ansvaret man vill ha, känna till villkoren för handledningen (på vems villkor sker den? vem betalar? ...), vara mottaglig för feedback och ta ansvar för sina känslor.

Det här är den första boken om handledning som jag läst och finns säkert fler bra eller riktigt bra böcker om handledning än denna, vad vet jag? Det jag däremot känner sedan jag har läst denna bok är att om dom som skulle vilja få handledning skulle kunna börja med att träffas i bokcirkel med max sju medlemmar för att gemensamt läsa en bok om handledning och sedan handleda varandra.

Den här boken ger tillräckliga redskap för detta. Det som en handledningsgrupp besående av yrkesverksamma bör tänka på är att man får tillstånd att göra detta på arbetstid.

Jag kan se en poäng att införa några poäng handledningskunskap i studie- och yrkesvägledarutbildningen så att vi vägledare kunde bli bättre på att handleda varandra särskild att erfarna handleder nyutexaminerade kollegor.

Ta hand om dig själv så du orkar ta hand om andra.


Lotta Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla