SYV brister – svar på MUCF:s kritik

Alla aktörer med ansvar för studie- och yrkesvägledning måste förbättra sin samverkan för att i god tid ge bästa möjliga förutsättningar för alla unga.

Publicerad Av

Lena Nyberg Generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skrev ett debattinlägg på MUCF:s hemsida och i Lärarförbundets hemsida om att ungdomarna som deltog i projekten bidrog skolans bristande SYV ofta till svårigheter att i tid navigera rätt i utbildning och arbetsliv. Informationen om studie- och yrkesval var ofta begränsad eller uteblev helt i grundskolan och gymnasiet.

De ungas berättelser pekar också på att skolornas information varken var intresseväckande eller anpassad efter elevernas ålder och mognad ... MUCF kan även konstatera att ungdomarnas svårigheter inför val av yrke eller studier inte verkar ha uppstått på grund av bristande motivation eller engagemang. Istället pekar de många likartade berättelserna på faktiska brister i SYV i vissa grund- och gymnasieskolor.

Det är därför angeläget att grund- och gymnasieskolorna utvecklar sin SYV genom att ta vara på de erfarenheter som beskrivs av de unga och de yrkesverksamma som ingår i MUCF:s kartläggning ... Alla aktörer med ansvar för studie- och yrkesvägledning måste nu förbättra sin samverkan med sikte på det gemensamma målet som är att i god tid ge bästa möjliga förutsättningar för alla unga att hitta rätt inriktning i sina studier, få ett jobb, skaffa bostad, bilda familj, delta i samhällslivet eller helt enkelt bara få möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Jag kan hålla med Lena Nyberg om denna bild även om att den inte riktigt täcker hela bilden och har kommenterat detta på Lärarförbundets hemsida:

I en idealvärld fanns det heltidsanställda utbildade studie- och yrkesvägledare på alla skolor som hade max 350 elever att vägleda och informera om kommande utbildningsalternativ.

I en idealvärld fanns det SSA-råd eller liknande som försåg skolorna med PRAO-platser så att alla elever får prova på ett yrke och därigenom lär känna sig själva lite bättre vilken är en av förutsättningarna för valkompetens.

Att göra ett välgrundat studie- och yrkesval kräver att eleven är 1: medveten om sig själv (drivkrafter, intressen, motivation, hinder) 2: medveten om valalternativen (omvärldskunskap om yrken om utbildningar) och sist 3: kan fatta och genomföra beslut som grundar sig på punkt 1 och 2. Kan eleven göra detta är eleven valkompetent och detta är varje studie- och yrkesvägledares främsta uppgift att bidra till denna kompetens.

Verkligheten är att utbildade studie- och yrkesvägledare är ett bristyrke, många SYV:are har inte heltidstjänster utan springer mellan flera skolor och har för lite tid för att vägleda och informera eleverna. Vissa skolor har ansträngd budget och vissa kommuner har ett begränsat näringsliv, vilket påverkar PRAO:n. Detta kan leda till att skolpersonal utan adekvat utbildning försöker hjälpa eleverna att välja till gymnasiet.

Dags att ställa politikerna mot väggen!


Lotta Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla