Elevers studie- och yrkesvägledning måste prioriteras

Hallå där skolhuvudman! Lämna inte eleverna i sticket med sina studie- och yrkesval som de i värsta fall får klara själva.

Publicerad Av

Alla elever i Sverige ges inte likvärdig studie- och yrkesvägledning, unga kommuninvånare har rätt till vägledning inför kommande studie- och yrkesval. Dessa val har blivit svårare med tiden, dels på grund av ett enormt utbildningsutbud och en arbetsmarknad som ändras allt snabbare och dels för att många unga har en krångligare identitetsutveckling än tidigare bl a beroende på påfrestningar som samtiden skapar.

För att kunna genomföra välgrundade studie- och yrkesval behövs s k valkompentens. Valkompetens bygger på att individen kan matcha självkännedom och omvärldskunskaper så att hen kan fatta ett välgrundat beslut om sina studie- och yrkesval.

Vill kommunerna sina elevers bästa?

 • Att de klarar sina studier som motiverade elever.
 • Att de går ut skolan med godkända betyg för att de vet vad som krävs av dem.
 • Att eleverna blir välinformerade om valalternativ som är möjliga för dem.
 • Att eleverna kommer in på utbildningar de vill och kan komma in på.
 • Att skolans personal får stöd och hjälp att stötta eleverna.
 • Att lärarna får vara just lärare och inte behöva göra sådant som de uppfattar som tyngande extraarbete.

Anställs studie-och yrkesvägledningsresurser som säkerställer elevernas behov av vägledning som får god tid för vägledning och information för hela skolan; elever, lärare, elevhälsa, skolledning och andra nyckelpersoner på skolan ett ovärderligt stöd.

Många studie- och yrkesvägledare är oroliga för att vägledningen kan ta skada av att många arbetsgivare endast erbjuder pyttesmå tjänster. Studie- och yrkesvägledare kan omöjligt erbjuda den vägledning och information eleverna behöver. Det riskerar att skada studie- och yrkesvägledares rykte, skapar otrygghet hos elever och andra på skolan och stressar studie- och yrkesvägledare.

Studie-och vägledaren:

 • har uppdaterade kunskaper om utbildningssystemet och arbetsmarknaden
 • har god kännedom om val och väljandets komplicerade processer – valkompetens
 • kan stötta med vidgade perspektiv
 • har elevernas bästa för ögonen och skapar mångprofessionella nätverk för att stötta eleverna genom att bl a arbeta nära skolans elevhälsa och kommunens specialkompetens för stöd till unga
 • är länken mellan utbildningsnivåerna – från grundskolan/grundsärskola till gymnasiet/gymnasiesärskola och vidare till högskola/yrkeshögskola/komvux mm samt Arbetsförmedlingens insatser för unga med funktionshinder.

Detta ställer sina krav på att studie-och yrkesvägledaren får bygga relationer i skolan; att få lära känna eleverna, kollegiet, elevhälsan och andra. För sådant behövs tid och närvaro.


Liselott Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla