Upprop från studie- och yrkesvägledare som fått nog

Efter att skolavtalet blev klart för någon vecka sedan var vi många studie- och yrkesvägledare som kände oss förbisedda genom att avtalet inte uttryckligen inkluderar även oss.

Därför startade jag detta upprop Länk till annan webbplats. som för närvarande har 138 underskrifter.

Studie- och yrkesvägledare har ofta små och delade tjänster som gör att svenska elever inte får likvärdig studie- och vägledning och som gör att vi SYV:are inte alltid kan utföra det vi ska enligt mål och planer vi har. Vår lilla yrkesgrupp är ett bristyrke på en del håll i landet. Våra löner halkar efter.

Vi har fått nog nu!

Det vi studie- och yrkesvägledare vill ha enligt mig och 346 kollegor i FB-forumet SYV forum Sverige är att:

  1. vår yrkestitel skrivs ut korrekt i alla skrivelser, Vi heter Studie- och yrkesvägledare förkortas SYV
  2. vår arbetsinsats och arbetsbörda utvärderas och undersöks
  3. vi börjar tala om hur många elever/SYV som är rimligt
  4. vi funderar på allvar på karriärsteg för SYV och legitimation.

Vår förhållandevis lilla yrkesgrupp känner sig bortglömd av båda våra fackliga representanter och av våra arbetsgivare i avtal och (skol)debatter eftersom vi inte nämns vid vår yrkestitel. Det bli sällan några konsekvenser när vårt yrke inspekteras eller utvärderas.

Vi behöver börja prata om hur stor den faktiska arbetsbördan är och hur många elever vi ska ha hand om på de arbetstimmar vi har på våra skolor. Lärare har nyligen fått karriärtjänster t.ex. förstelärare. När ska studie- och yrkesvägledare få detta? Vi har länge hört fagra ord om oss men inte känt att det faktiskt satsas på oss. Var finns pengarna för lönesatsningar och heltidstjänster?

Röster från uppropet

”Studie- och yrkesvägledare med utbildning borde få ansöka om legitimation, för att få fram vilka som är utbildade och för att få upp lönen som sig bör”

”Jag som SYV på vuxenutbildningen har enormt ansvar och en väldigt komplicerad och ständigt föränderlig arbetssituation. Vi ligger alltid LÅNGT efter våra kollegor på andra stadier och därmed ännu lägre än lärare. Det är vi som får svara på alla frågor, fixa och lösa alla problem. Det är ett hån för en hel yrkesgrupp (på alla stadier) att alltid hamna i skuggan av en kår som hörs och syns mycket mer i alla lägen.”

”Jag skriver under för att vi arbetar ofta under orimliga förhållanden och löner som är långt ifrån marknadsmässiga samt att vi har ofta svårt att ta plats i skolans organisationer på grund av motstånd från lärare. Att vår yrkesgrupp inte prioriteras samtidigt som elever väljer om gymnasieprogram och hoppar av gymnasiet är ofattbart. Trots att vi behövs får vi kämpa för att ta plats.”

”Jag är trött på att kallas syo o på att inte få bättre betalt för alla timmar jag lägger ner på mina elever/deltagare ! Jag tjänar lika mycket som en outbildad administratör i grannkommunen men har ett sjuhelvetes större ansvar. Upp till kamp!!”

”Våra arbetsvillkor är dåliga, vi är överbelastade med jobb, otillräckligt utformade riktlinjer, dåliga löner, inget krav på yrkesexamen, okunskap i samhälle/skola, bland kollegor/chefer i vad vårt arbete innebär. Dåligt fungerande samverkan på alla nivåer. Ändå ska vi prestera och leverera god kvalitet på vägledning.”

”Självklart behöver denna viktiga yrkesgrupp bättre förutsättningar för att kunna göra mer nytta. Inför studie- och yrkesval på schemat. Rent samhällsekonomiskt skulle vi vinna färre avhopp och snabbare yrkesutgång. Titta på Finland!”

”Jag är trött på att kämpa som Syv ute i grundskolorna med deltidstjänster, vi får mer och mer på vårt bord, Syv-planen (arbeta i alla åldrar), Prao, bilagorna för eleverna, elever som behöver oerhört mycket stöd osv osv. Rektorer och lärare som aldrig förstår vårt arbete!”

8 oktober är det Vägledningens dag!