Samtal om skola, lärarutbildning och forskning

Ingress Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et malesuada lacus, at sodales neque. Aenean gravida mi sed hendrerit elementum. Morbi neque nibh, viverra ut tellus non, tincidunt sagittis lectus.

Publicerad Av


Förmiddag: inskolning av yngsta dottern på förskolan Länk till annan webbplats.. Givande och intressant. En värld jag trots allt inte vet så mycket om, men har många föreställningar kring. En del från tidigare erfarenheter, andra från avhandlingshorisont Länk till annan webbplats..

Lunch: tillsammans med kollega Länk till annan webbplats. jag räknar med att få arbeta med till våren. En sak vi planerade in var traditionsenligt besök på Universitetet för treorna, alltid lika givande och intressant – och något man inte bör vänta med till högstadiet.

Eftermiddagen: Samtal om skola och lärarutbildning i Aula Magna, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.. I panelen, modererad av kloka Sigbrit Franke Länk till annan webbplats., satt

  • Magnus Henrekson, professor och VD, Institutet för Näringslivsforskning
  • Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå universitet
  • Ulf P. Lundgren, seniorprofessor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Universitetets rektor inledde och lovade att samtalet kring skolan ska fortsätta även i vår, i januari blir det samtal mellan Pålsson och Dammberg, ordförande respektive vice i riksdagens utbildningsutskott. Kan bli intressant och viktigt.

I publiken satt en blandning av lärarutbildare, lärare, studenter, allmänhet – vilka bjöds in att ställa frågor. Tyvärr hade jag i brådskan glömt iPaden hemma och hade bara telefonen att anteckna med. Som vanligt numera antecknade jag det som var mest hörvärt genom att Twittraut det. Det blev till en nog så intressant sidodiskussion som skedde parallellt i det vidgade kollegiet Länk till annan webbplats.. Här en liten Twitterskola Länk till annan webbplats.för dig som vill veta mer.Panelsamtalet blev till ännu ett intressant samtal. Om skola, lärarutbildning och forskning behöver vi tala oss mer samman. Inte för att det finns någon quick-fix, utan just för att det inte finns det. Detta samtal kan och bör rymma många aspekter. Och vi lärare bör på något sätt delta. Inte bara några, utan alla. Var och en efter sin horisont, förmåga och möjlighet. Ett steg kan kanske vara att titta på webbsändningen Länk till annan webbplats.från detta samtal? Ett annat kanske är att fundera över vad som bör bli beforskat Länk till annan webbplats.– och också konkret fråga efter det!Påverka genom att medverka!/Magnus


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla