Lärarfavoriter december 2011?

Här är några av de avhandlingar jag just nu funderar mest kring.

Publicerad Av

Vi är åtta lärare, varav fyra är med på denna blogg, som gemensamt utser "Lärarnas favoriter" bland aktuella avhandlingar inom skolforskningen. Favoriterna lyfts upp i Magasin 360 Länk till annan webbplats., på Skolporten Länk till annan webbplats.och i andra sammanhang. Det är en grannlaga uppgift då det kommer mer och mer som är intressant och relevant för lärare.

Att det ska vara viktigt, intressant och relevantför verksamma lärare är förstås vårt huvudfokus. Skolforskning behöver inte vara och göras svårtillgänglig, det går ofta att ta till sig en avhandling på mindre än en timme. Länk till annan webbplats.

Mina kriterier för att utse en lärarfavorit bland avhandlingarna är (i fallande ordning):

 • Relevant i och för den konkreta skolverkligheten
 • Yrkesetiska värden: ger stöd, avför eller problematiserar
 • Lättillgänglig, läsvänlig

Vi nagelfar inte den akademiska validiteten utan förutsätter att akademin gjort sitt jobb innan och vid disputation – har avhandlingen blivit godkänd av utsedd betygsnämnd måste vi kunna lita på att det som står i den äger akribi Länk till annan webbplats., validitet Länk till annan webbplats. och reliabilitet Länk till annan webbplats.. Vi bedömer avhandlingens vikt utifrån vad den kan tänkas ge en samlad lärarkår, i form av nytta, perspektiv, yrkesspråk, belägg respektive avfärdande.

Detta sista självande kvartal är det 23 avhandlingar att välja bland Länk till annan webbplats.. Två eller tre favoriter ska utses. Avhandlingarnas ämnen spänner vida kring, från det lilla till det stora, från det konkreta till det politiska.

Här är några av de avhandlingar jag just nu funderar mest kring. Jag tar tacksamt emot kommentarer, frågor, funderingar, synpunkter från andra lärare som önskar vara med och påverka genom att medverka:

 • Helena Persson Länk till annan webbplats., Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9. Känns mycket konkret, relevant, även för So-ämnen och för övriga ämnen och i alla åldrar, användbar och ger bra perspektiv på tillvaron.
 • Tarja Alotalo Länk till annan webbplats., Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Även denna känns högst konkret, relevant, användbar och ger även en del till den viktiga lärarutbildningen. Att disputationen finns att titta på via nätet Länk till annan webbplats. är ett extra plus för tillgängligheten. Man kan notera att flera universitet för fem år sedan, när vi började utse lärarfavoriter, ofta inte ens lyckades få ut abstract i digital form...
 • Åse Hansson Länk till annan webbplats., Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet, har redan väckt en del välförtjänt uppmärksamhet Länk till annan webbplats.. Det hon kommer fram till kanske inte är något revolutionerande - det behövs duktiga lärare som har en strukturerad undervisning - men dock, klart viktigt och relevant.
 • Maria Rönnlund Länk till annan webbplats., Demokrati och deltagande: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv, ger onekligen perspektiv på skolans demokratiska fostransuppdrag, utifrån den formella delen.
 • Anna Forssell Länk till annan webbplats., Skolan som politiskt narrativ, är kanske inte den för den konkreta undervisningen mest relevanta, men hur de politiska berättelserna gestaltas ger ändå ett spännande perspektiv på skolan och bidrag till den viktiga skoldebatten.
 • Fredrik Sjögren Länk till annan webbplats., Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan, tycker jag också var intressant som perspektiv, den ger också en del att resonera kring yrkesetiskt och utifrån lärares "ödmjuka orubblighet".
 • Frida Rudolphi Länk till annan webbplats., Inequality in Educational Outcomes: How Aspirations, Performance, and Choice Shape School Careers in Sweden, har ett angeläget ämne och kan ge en del perspektiv på tillvaron även om den kanske inte är så konkret i lärarvardagen.
 • Terese Glatz Länk till annan webbplats., Parent's reactions to adolescents' problematic behaviors: how, when and why?, går till botten med något så relevant och viktigt som föräldrareaktioner. Om jag bara bodde i Örebro hade jag absolut åkt till disputationen – alltsomoftast innebär den att opponenten i powerpointform presenterar avhandlingens innehåll på 1,5h.

Nå, vilka av dessa, eller kvartalets andra avhandlingar Länk till annan webbplats. skulle du som är lärare vilja se som Lärarnas favoriter? Länk till annan webbplats.


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla