Böcker bättre än internet?

En avhandling som sätter fingret på något som känns viktigt – det räcker inte att ge eleverna varsin dator för att avancerat lärande ska ta skruv, det krävs en medveten och strukturerad undervisning av ganska konkreta förmågor. Till viss del nya förmågor, till viss del traditionella i ett nytt sammanhang eller media.

Publicerad Av

Så var då valen av ”lärarnas favoriter” klara även för sista kvartalet 2011 Länk till annan webbplats.. Dessa utses av en lärarpanel bestående av åtta yrkesverksamma lärare över hela landet, från grundskola till gymnasium och särvux. Fyra av lärarna är med och skriver på denna blogg, varav jag är en. Arbetet känns både viktigt och intressant – vår bestämda uppfattning är att det kommer fler och fler avhandlingar med relevans för lärares arbete.

Kanske det har att göra med att fler och fler lärare forskar samtidigt som stat och huvudmän börjat förstå vikten av att kombinera beprövad erfarenhet och vetenskap? Jag tror hursomhelst definitivt att lärare i allmänhet behöver bli större forskningsproducenter och – inte minst – konsumenter Länk till annan webbplats..

Lärarpanelsen kriterier för att utse våra favoriter är i princip att bedöma alla avhandlingar utifrån:

  • Relevans i och för den konkreta skolverkligheten
  • Yrkesetiska värden: ger stöd, avför, problematiserar och/eller ger perspektiv
  • Lättillgänglig, läsvänlig

Detta kvartal bjöd på 24 avhandlingar inom "skolforskning" (105 under hela 2011), med ett brett spektrum av ämnesdidaktik i olika ämnen, demokratifostran, skolpolitik, föräldrareaktioner. Det blev en hård strid på kniven bland de som var med på slutet. De tre favoriterna lyfts fram på Skolporten och i Magasin 360. Men här tänker jag faktiskt lyfta en som i princip kom som nummer fyra och alltså får räknas som bra-nära-favorit:

Anna Lundh, Doing Research in Primary School: Information Activities in Project-Based Learning Länk till annan webbplats., Borås högskola/universitet.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ta reda på hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren.

Barn förväntas vara självständiga och använda sig av digitala redskap när de söker efter information under de första skolåren. Samtidigt finns det mycket starka traditioner vad som de facto är rätt och riktigt; ”det rätta svaret”, böcker framför internet, skriven kommunikation går före bilder. Att använda IKT är något eleverna förväntas lära sig utan att det för den sakens skull är en naturlig del i skolvardagen. Exempelvis blir eleverna ofta lämnade ensamma att formulera sina frågor, vilket är en tämligen komplex uppgift som elever bör få strukturerad hjälp att lära sig bemästra. Studien visar också att bilder främst får en dekorativ funktion. Om det anses viktigt att elever lär sig att söka bilder och lära sig från bilder borde eleverna, enligt Lundh, få avsevärt mer stöd i detta lärande under de första skolåren.

Varför är då denna studie så intressant? Den är väl snarare ganska nedslående? Så är det onekligen, men den sätter fingret på något som känns viktigt – det räcker inte att ge eleverna varsin dator för att avancerat lärande ska ta skruv, det krävs en medveten och strukturerad undervisning av ganska konkreta förmågor. Till viss del nya förmågor, till viss del traditionella i ett nytt sammanhang eller media. Lika lite som man bara kan fortsätta som förut och göra som man alltid gjort, lika lite kan man tro att den nya tekniken i sig ska ge eleverna den bildning Länk till annan webbplats. de är i sådant stort behov av. Det krävs en medveten didaktik och pedagogisk tanke och idé – inte enbart en vision, vackra ord och tekniska hjälpmedel. Precis som flera konstaterade på det på många sätt givande Edcamp Länk till annan webbplats. som nu äntligen får en uppföljning Länk till annan webbplats.. Ska vi komma till att fler elever ska få erhålla en reell informationskompetens krävs det samtal lärare emellan – gärna baserat på aktuell och relevant forskning. 


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla