Mentorskap till alla?

Torsdagens #skolchattlänk till annan webbplats hade "Mentorskap och hur vi kan utveckla det"länk till annan webbplats som tema. Och då främst lärares mentorskap med elever, inte mentorskapet för nya lärarelänk till annan webbplats (vilket dock också förtjänar sin uppmärksamhet). Det blev, som alltid, en givandelänk till annan webbplats och intressant diskussion professionella emellanlänk till annan webbplats.

Publicerad Av

Jag var precis hemkommen från squashen och skulle bara titta lite i början innan duschen, men blev kvar hela timmen. Gick sedan till duschen med en hel del nya tankar, av vilka några malt vidare.

På samma sätt som vi måste städa ut gammalt skräp ur klassrummetlänk till annan webbplats måste vi använda den begränsade tiden och kraften klokt i syfte att ta ansvar för elevernas kunskapstillväxtlänk till annan webbplats. Här tror jag mentorskap kan visa sig såväl klokt som oklokt, beroende på hur det eventuellt görs. En klarsynt kommentar här på forskarbloggen har också etsat sig fast:

På 1980-talet var det ”Dialogpedagogik” som var frälsningsläran. Som min handledare uttryckte det: det är antagligen någon på Skolöverstyrelsen som upptäckt att man kan prata med eleverna. /Sören Holdarlänk till annan webbplats

Jag vet att man kan och bör prata med eleverna. En väl fungerande undervisningsrelationlänk till annan webbplats är liksom det som det hela bygger på. Här kan ett mentorskap absolut tillföra ett och annat. Men jag skriver högst medvetet "kan", inte att det per automatik gör det. Jag tror det handlar om båda parter – eleven måste vara intresserad och/eller mottaglig och läraren ha tillräcklig kompetens, talang och intresse för att det ska bli bra. Jag är inte alls säker på att alla lärare bör eller ska vara mentorer, jag är inte heller säker på att alla elever behöver ha en mentor som är lärare. Jag påstår istället att mycket skulle vara vunnet om vi kom ifrån kulturen Alla-Göra-Allt-Och-Lika-Kultur länk till annan webbplatstill en mer Olika-Gör-Olika-Kulturlänk till annan webbplats i skolan. Jag finner bland annat stöd i Sydsvenska Handelskammarens studie Stolthet och Misströstan i Lärarkårenlänk till annan webbplats:

- Läraryrket och lärarnas arbetsuppgifter håller på att glida isär. Lärare ägnar förvånansvärt mycket tid åt arbetsuppgifter som inte har någon uppenbar koppling till undervisningen och läraruppdraget. Dessutom verkar det vara norm att alla lärare ska arbeta med allt, vilket lämnar väldigt lite tid över till specialisering. En bra skola kräver bra lärarjobb, säger Handelskammarens analytiker Joakim Lundblad i rapporten Stolthet och Misströstan i Lärarkårenlänk till annan webbplats.

Kan man tänka sig att de lärare som har Kompetens, Talang och Intresse för Mentorskap kan ägna lite mer tid och kraft åt detta och istället undervisa mindre? Som en form av specialisering? Kan man tänka sig en dylik organisation och planeringlänk till annan webbplats?

Det borde vara intressant att forska på detta! Då gärna faktiskt en kvantitativ studielänk till annan webbplats mellan skolor som satsat ordentligt på mentorskap och de som inte gjort det. Så att vi efteråt med bättre akribilänk till annan webbplats kan säga om det är värt det eller inte. Samtidigt vore det så oändligt skönt om vi kunde finna en tredje vägens skolpolitiklänk till annan webbplats istället för att gräva oss allt djupare i skyttegravarna och tro på att vi funnit Den Enda Vägen.


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla