Lärarfavvo rykande färsk skolforskning?

Ett av mina mer givande sidouppdrag utöver lärarskapet är att som en av åtta lärare vara med och utse "Lärarnas favoriter" Länk till annan webbplats.bland de avhandlingar som kommer inom Skolforskningen. Att läsa en avhandling med lärarögon Länk till annan webbplats.är inte så komplicerat eller tar så lång tid, om man gör det på rätt sätt.

Publicerad Av

Mot slutet av året har det kommit en hel del intressant. Frågan är nu bara vilket som är tillräckligt eller till och med mest intressant... Kom gärna med tips, frågor, funderingar, synpunkter! Du hittar lätt avhandlingarna på Skolporten Länk till annan webbplats..

Ett annat intressant angreppssätt vore att skapa en hangout i ämnet! Länk till annan webbplats. För visst kan forskning ge bättre resultat i skolan? Länk till annan webbplats. Om vi nu vill ha fler Nobelpris Länk till annan webbplats. och inte bara dela ut dem?


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla