Forskare skriver för lärare?

Att jag nu lyfter två avhandlingar som blev till böcker vilka handlar om relationsarbetet betyder inte att det är det viktigaste eller mest intressanta i lärarjobbet eller skolforskningen. 2012 bjöd på både högt och lågt inom skolforskningen. En del allmänna men angelägna ämnen, men också fler och fler som disputerar på mer konkret ämnesdidaktik och direkta effekter av undervisningen.

Publicerad Av

Jag fick idag en efterlängtad bok i brevlådan: Lyhörda lärare – professionellt relationsbyggande i förskola och skola Länk till annan webbplats., av läraren och forskaren Anneli Frelin.

Efterlängtad då hennes avhandling Teachers Relational Practicies and Professionality Länk till annan webbplats. blev en tydlig Lärarfavorit (utsedd av de åtta lärarna i Lärarpanelen Magasin 360 Länk till annan webbplats., i vilken bland annat undertecknad ingår).

Jag kan dock berätta att den höll på att snubbla på mållinjen beroende på att den akademiska engelskan inte var helt lättillgänglig. Lärarpanelen utgår förstås från relevansen till lärarvardagen för att välja sina favoriter. Därför är jag nu glad att Frelin skrivit vad som verkar vara något av en populärversion av sin avhandling, ty den gav mig flera nyttiga och användbara begrepp vilka jag ofta återkommit till sedan dess: undervisningsrelation & undervisningsgemenskap Länk till annan webbplats..

För så är det med vissa avhandlingar: de får en att se saker ur ett nytt perspektiv eller på nya sätt och sätter ord på tillvaron. Efter att man sett saker på ett nytt sätt kan man sedan aldrig gå tillbaks och inte längre se dem. Man kan däremot på ett bättre sätt vända och vrida på tillvaron, med hjälp av de nya begreppen. Det är viktigt, som lärare är och måste vi vara kunskapstörstande.

En annan dylik avhandling som också den blev till Lärarfavorit och sedan kom som populärversion är Åsa Bartholdsson: Med facit i hand Länk till annan webbplats., respektive Den vänliga maktuövningens regim Länk till annan webbplats..

Förr slog man barnen när de handlade fel i skolan, men deras personlighet var i övrigt sakrosant. Numera är vi utan att tveka inne och pillar i deras personlighet... Det handlar absolut om maktutövning även om den är av ett annat slag... "Vänlig makt" är dock ändå makt. Makt måste användas medvetet.

Min påbörjade läsning av Utmärkt undervisning Länk till annan webbplats. av Jan Håkansson och Daniel Sundberg verkar också klart lovande.

Jag hoppas även Klas Andersson ger ut en populärversion av sin avhandling Deliberativ Undervisning Länk till annan webbplats. – även om den var nog så lättillgänglig. Att som lärare ta till sig en avhandling är inte särskilt svårt eller tar så lång tid om man bara gör på rätt sätt. Länk till annan webbplats.

Att sätta ord på tillvaron, kan det t o m tänkas bidra till att läroplanens krav blir till morot? Länk till annan webbplats.

“Evidence does not supply us with rules for action but only with hypotheses for intelligent problem solving, and for making inquiries about our ends in education.” /John Dewey.


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla