Vilja, självtillit och ansvar?

Igår hade klass 5b i Vasaskolan besök av fyra stycken högstadieelever från "Sammis" (Viktor Rydbergs samskola Länk till annan webbplats.). Jag arbetar gärna så att äldre elever hjälper yngre elever, vilket i min konkreta erfarenhet även gör att äldre elever lär sig mer.

Publicerad Av

Exempelvis har femmorna gjort filmer för tvåorna om likamedtecknet – och därmed äntligen själva förstått det... De har även varit med och stöttat tvåorna några mattepass, vilket gör att läraren verkligen får tid att ägna sitt fokus åt de som behöver det mest, samtidigt som övriga får såväl stöd som utmaningar Länk till annan webbplats.. Samt inte minst konkreta förebilder. Att för en stund få vara förebild och märka att man bidragit till någon annans lärande gör också något med en människa; självtillit, självförtroende, ansvar...

Jag har Twitter Länk till annan webbplats. att tacka för att högstadieeleverna kom till oss, där fann jag smidigt kontakt och en vecka senare stod högstadieeleverna i klassrummet och berättade inför tindrande ögon och lyssnande öron. Eget Ansvar återkom som något av en röd tråd i elevernas berättelse och svar på femmornas frågor, men även Egen Vilja och att Tro på sig själv och Se sina möjligheter.

Om jag fick börja om i femman igen, skulle jag se till att ta mer eget ansvar. Vi pluggar ju liksom inte för lärarens skull, utan för vår egen...

Detta inspirerade mig att läsa om avhandlingen "Vilja, självtillit och ansvar" Länk till annan webbplats., med undertiteln "Kunskapens konstruktion i skapande processer". Den undersöker bland annat självtillitens del i skapande människors möjligheter. Jag är verkligen ingen konsthantverkare, mina kollegor vet snarare att jag har utvecklat något som kan liknas vid pysselallergi, men ser mig i högsta grad som en skapande människa i en hel del annat. Precis som jag ser alla mina medmänniskor.Alla har potential att skapa mening och här säger min erfarenhet att vilja, självtillit och ansvar borde vara viktigabyggstenar.

Att då läsa en avhandling där en person fått möjlighet att verkligen grotta in sig i detta ämne i minst fyra år, ställt upp hypoteser och designat en vetenskaplig undersökning, stött och blött sina metoder och resultat med andra på seminarier och andra tillfällen, ger ofta perspektiv på tillvaron. Ibland utmanar det man läser, ibland bekräftar det. ibland ger det insikter och gör att man inte längre kan se tillvaron på samma sätt som innan, ibland ges det konkreta bidrag till yrkesspråk. Att dra ur det viktigaste ur en avhandling behöver inte ta mer än en timme Länk till annan webbplats.. Bor man nära ett universitet kan man åka på disputation och få den i powerpointformat (en gång lyckades jag få med mig delar av arbetslaget på en gemensam kompetensutvecklingsdisputation, tyvärr hade vi otur med en knepig opponent som dessutom talade danska). Fler och fler universitet lägger även ut dem på nätet, samt erbjuder olika typer av forskardagar – helt utan annan kostnad än lärarens tid, kraft och resa.

För mig är det självklart att freda en del av min arbetstid till detta. Mina omdömen må vara kortare än vissa andras, men jag finner det självklart att prioritera att ha kontakt med aktuell skolforskning. Skolan som lärande organisation måste helt enkelt föregå med gott exempel, den tillgängliga tiden & kraften måste räcka till såväl:

  • undervisning
  • planering och uppföljning av undervisning
  • utveckling av undervisning
  • återhämtning

Eller hur tycker du vi ska prioritera?

"Nej, nu lägger vi ner FoU-avdelningen och satsar på att enbart tillverka mobiltelefoner"

– lär vi inte få höra Ericsson eller Nokia säga. Och om de gjorde de skulle de snart vara ett minne blott.

"Nej, jag har inte satt mig in i den aktuella forskningen, jag gör som jag lärde mig på min utbildning"

– vill väl ingen av oss höra kirurgen säga? Vilken föräldrar vill höra motsvarande från läraren? Vem önskar mer och fylligare dokumentation om man förstår att konsekvensen blir allt mindre tid med eleverna och allt mindre tid till att utveckla verksamheten? Eller? Länk till annan webbplats.

Här måste vi bli alltmer tydliga. Handlar det månne också om Vilja, Självtillit och Ansvar?

"Vad som däremot framkommer är att utan viljan, självtilliten och ansvaret uppstår ingen kunskapsprocess. Lärandet som leder till kunskap är beroende av de tre begreppen och det blir både ett förhållningssätt och ett innehåll i den individuella kunskapen..." /Sie von Gergelt Kronberg (2012, Åbo Akademi) Länk till annan webbplats.


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla