Förtroendets roll för resultaten

Tar en dags paus från det inspirerande arbetet att som lärare vara med bygga upp skolan jag alltid velat se Länk till annan webbplats. och tar det arla gryningståget mot Bokmässan Länk till annan webbplats..

Publicerad Av

Jag åker gärna tåg, ger möjlighet till den reflektion som skolans intensiva verksamhet sällan ger god möjlighet till.

Jag passar på att läsa om Annika Liljas avhandling: Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev Länk till annan webbplats. (GU 2013). Det hon skriver om är inga konstigheter, men ger både perspektiv och energi - och är i mina ögon ett exempel på den typ av grundforskning som svenska skolan behöver så mycket mer av: där lärare studerar autentiska frågor, vilka man faktiskt behöver ställa sig, precis som jag läser professor Carlgrens debattinlaga i detta ämne Länk till annan webbplats..

"Jag hade en önskan att mina elever skulle vara nyfikna och fulla av lust att lära, helst hela tiden. Jag nådde inte detta mål i den utsträckning jag önskade och ville därför, på ett mer systematiskt sätt, försöka förstå vad som påverkade elevers drivkraft när det gäller skolarbete" /Annika Lilja Länk till annan webbplats., Bakgrund

"Kan man vara lärare och samtidigt forska om undervisning och lärande? Inom flera yrkesområden pågår forskning i yrket, inte bara om yrket, till exempel läkare, sjuksköterskor och socialarbetare. Detta behov finns också även när det gäller läraryrket, särskilt när skolans verksamhet i än högre grad ska byggas på vetenskap. Om kvaliteten i det pedagogiska arbetet ska utvecklas fordras en praxisnära forskning." /Annika Lilja sid 63

Jag vill också vara med och bygga en skola på motivationens och vetenskapens grund. Det handlar inte om att hela tiden ha roligt, en hel del lärande kräver också hårt arbete, men som någon (kan vara Trevor Dolan, men jag är inte säker på sammanhanget) så träffande uttryckt det:

School should not often entertain the students, but always engage them.

Min erfarenhet som lärare är att Undervisningsrelationen är en stor del av nyckeln i detta. Alltså den speciella relation som utvecklas mellan lärare och elev, utifrån de roller man har, utifrån människan bakom rolllen och utifrån verksamhetens förutsättningar.

"Utbildning är en relation i sig, någon som utbildar och någon som utbildas... För att en relation ska kunna sägas vara förtroendefull är den primärt ömsesidig. I ett skolsammanhang är det underförstått att eleverna sa kunna ha förtroende för läraren, förtroende för att läraren ser till att skoldagen är trygg, förtroende för att lärarens undervisning ger möjlighet att lära sig det som krävs, förtroende för att läraren behandlar alla rättvist och förtroende för att läraren kommer att göra en korrekt bedömning av elevernas arbete." /Annika Lilja Länk till annan webbplats.

Jag lär så länge jag har elever. Det är ju inte så att det bara är eleverna som lär, men det är ju inte heller vad Lilja menar om man läser vidare. Som lärare förväntas jag också fatta hundratals moraliskt signifikanta beslut varje dag och alla dem kan inte bli rätt. Det gäller dock att när dagen summeras ha fattat fler som byggt och stärkt den förtroendefulla relationen än sådana som rivit eller gjort den instabil. Det är verkligen inget lätt arbete, men Liljas avhandling ger en del verktyg för att förfina och utveckla förmågan.
För att det ska bli verklighet behöver vi dock inte bara få till en fungerande förtroendefull undervisningsrelation mellan lärare och elev. Det krävs också förtroende för att lärarkåren på allvar är en profession som själva äger frågan om vad som behöver utforskas och utvecklas. Resurser i form av tid och praktisk möjlighet är en nödvändig men inte tillräcklig början. Sedan krävs också att övriga håller fingar borta från syltburken, om det inte snabbt ska bildas mögel som urholkar lärares engagemang. Få saker kan döda engagemang så effektivt som brist på förtroende. Det vet vi, men hur manifesterar vi det i dagens samhälle och skola?

"en autentisk lärare är en person som bedriver undervisning av hög kvalitet och som gör det med engagemang och äkthet. Det är något som kan observeras och som kan upplevas och uppskattas av elever." /Lilja sid 35


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla