Skolforskningsinstitutet är igång!

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

I fredags tog jag en paus från undervisningen på Skapaskolan Länk till annan webbplats. för ett möte med Skolportens Lärarpanel Länk till annan webbplats.. Det som ursprungligen var tänkt som ett enstaka projekt, där jag som lärare skulle välja vilken av avhandlingarna inom skolforskning som kommit hösten 2006 var mest intressant och relevant växte och blev något så mycket större. Nu är vi åtta yrkesverksamma lärare som fem gånger om året utser "Lärarnas Favoriter" bland rykande färsk skolforskning. Då det blivit mer och mer som är intressant har vi även fått införa "Bubblare", som lätt skulle kunnat bli favoriter tidigare. Våra avgöranden presenteras i Skolporten Magasin och på Skolportens hemsida och nyhetsbrev.

"Att lyfta fram den pedagogisk forskning som är intressant ur ett lärarperspektiv menar vi på Skolporten är särskilt viktigt."


IMG_8649

Förutom att prata om hur vi kan utveckla vårt arbete ytterligare så tog vi denna gång även en tur till det nybildade Skolforskningsinstitutet.

Det kändes riktigt bra! De är en liten myndighet med ett stort uppdrag:

"Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt." /Skolforskningsinstitutet Länk till annan webbplats.


IMG_8648
Varje onsdag spanar tf verksamhetschef om regeringen tänker komma till skott Länk till annan webbplats.att utse en direktör. De två tf cheferna var med redan i utredningsarbetet (vilket förtjänstfullt leddes av Per Thullberg) vilket förhoppningsvis borgar för att det inte blir några större krumbukter. Det är ju ingen direkt lätt post, man kan misstänka att institutets vägval kommer att vara hårt påpassade från både akademi och verksamhetsfält. Fattas bara annat!Detta är ju i sanning en framtidsfråga vi inte har råd att slarva bort!

Samtidigt blev jag så glad över deras ytterst tydliga inriktning:

Det vi gör ska vi göra med tanke på läraren och rektorn som står där i klassrum och korridorer och de facto möter elever. Det ska vara verksamhetsnära och ni som verksamma lärare ska känna att det är ni som är målgruppen. Det institutet producerar måste utgå från de frågor som faktiskt ställs i vardagen.


IMG_8651
Gott så. Fortsättning följer! Fram tills dess fortsätter jag ta till mig av all den intressanta skolforskning som faktiskt görs, försöker omsätta den i praktik i mötet med mina elever och kollegor (att vi är två lärare i klassrummet är f ö bästa kompetensutvecklingen Länk till annan webbplats. ever). På skolan har vi en ständig dialog hur vi kan fortsätta utveckla vår undervisning. Det är mycket viktigt – ty den som slutar försöka bli bättre, slutar sannolikt att vara bra. Att Skolforskningsinstitutet idag finns är en mycket bra början, nu gäller det att fortsätta stadigt framåt. Eleverna och framtiden förtjänar kompetenta och pålästa lärare som känner sitt statliga uppdrag och ständigt utvecklas till att bli än bättre lärare. Det handlar om profession och det handlar om autonomi. Let's go!