Varför man inte ska lära sina elever att tänka kritiskt

Ända sedan internets intåg i samhället – och även innan dess, men i mindre utsträckning – har vi matats med budskapet att vi måste lära våra elever att tänka kritiskt. Men är det verkligen det vi vill?

På gymnasiet hade jag en kompis som en dag påstod att han inte trodde på det här med atomer. Jag minns inte om drog upp klassikern att ”atomteori ju bara är en teori”, men det jag främst kommer ihåg är att han hade läst något om Heisenbergs osäkerhetsprincip, och att man inte kan studera något utan att samtidigt påverka det. Därför, menade min kompis, förändras atomen (eller vad det nu är) så fort vi försöker studera den, och därför finns det heller inga atomer, så som vi beskriver dem.

Jag vet inte om min kompis fortfarande tror att atomer inte finns (det var ett bra tag sedan vi träffades sist), men hans resonemang är typiskt för någon som anstränger sig att tänka just kritiskt.

”Kritiskt” är i det här fallet att kritisera och ifrågasätta ett påstående, oavsett vad påståendet säger. Det är det vi har lärt våra elever under lång tid nu – och det är det som är så riskabelt! Vi har lärt dem att kritiskt tänkande är samma som att fullständigt okritiskt ifrågasätta allt. Det är det som har lett till att det idag finns människor som på fullaste allvar hävdar att mässlingsvaccin är farligt, att månlandningarna aldrig ägt rum, och att jorden är platt. De som skulle bli kritiskt tänkande individer har istället blivit konspirationsteoretiker.

Jorden sedd från Apollo 17.

Jorden: Inte platt, utan rund.

När vi tänker och drar slutsatser, så gör vi det på grundval av tidigare kända fakta. Vi vet redan en massa saker – vi har kunskaper, och vi använder de kunskaperna för att förstå och dra slutsatser om världen omkring oss. Jag tror att när skolans uppdrag förändrades från att förmedla kunskap till att förmedla förmågor, så var det ett fatalt misstag. Snarare än att kunna något, känna till fakta om något, blev det viktigare att kunna ifrågasätta något, vad som helst, hur som helst.

Den som inte tror att det är sant, kan bara se sig omkring i samhället: Det finns inte en politiker eller debattör, som inte hävdar att ”min åsikt är lika mycket sann som dina fakta” (naturligtvis inte i de ordalagen, men i alla fall).

Man brukar säga att vetenskap är insamlande av data, och ett systematiskt organiserande av dessa data. Som naturvetare och kemilärare menar jag att undervisningen också måste se ut precis så: Först måste eleverna komma ihåg och förstå vissa fakta. Detta måste de göra innan de kan börja tillämpa och analysera det som de har lärt sig. Det går inte att försöka sig på förmågorna innan kunskaperna sitter där, vi har redan sett att det leder till okritiskt ifrågasättande.

Därför vill jag inte lära mina elever att tänka kritiskt. Jag vill lära dem att tänka.

"My job is not to be easy on people. My job is to make them better."

Steve Jobs


Magnus Ehinger

Lektor i kemi och biologi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla