”Vad kommer på provet?”

Mitt svar på den eviga frågan.

En fråga som man så gott som alltid får av sina elever är ”Vad kommer på provet?” (eller varianten ”Kommer det här på provet?”). Jag tror att jag hittat ett svar på frågan, ett svar som dessutom minskar elevernas stress.

Publicerad Av

När det är dags att börja repetera inför provet som kommer brukar jag säga till mina elever att en av de allra sämsta strategierna är att slå upp boken på sidan 1 och sedan repetera allt det som kommer på provet. Då kommer man nämligen att lägga för mycket tid på det man redan kan, och för lite tid på det som man behöver repetera. Istället måste man prioritera och fokusera på just det man själv tycker är svårast. Men hur hjälper man eleven att förstå vad som är svårast för just den eleven?

För att hjälpa eleven med det här har jag sedan några år börjat låta eleven göra självvärderingar om sin kunskap. Det kan man göra på många sätt, men för att göra det så enkelt som möjligt för eleven ställer jag upp ett antal frågeställningar på just det område som provet ska handla om. Frågeställningarna är skrivna som påståenden på formen ”Jag kan …” och så får eleven värdera hur pass väl hen kan just detta med att sätta ett ”kryss” vid en ledsen, neutral eller glad smiley.

I bilden nedan kan du se hur det kan se ut i Google formulär som eleverna får fylla i. Jag skriver också in en hänvisning till läromedlet för att göra det lättare för eleven att se var hen ska gå in för att repetera just det som frågorna gäller. Eleven kan spara sina svar, och kommer tillbaka till formuläret flera gånger medan hen ”provpluggar” för att flytta sina markeringar ”åt höger” allteftersom hen blir säkrare och säkrare på stoffet.

"Vad kan du om metallbindningar?"

Tack vare de här formulären, som jag helt enkelt döper till ”Vad kan du om …” får eleven inte bara hjälp med att prioritera vad hen ska lägga sitt fokus. Eleven får dessutom just svar på frågan ”Vad kommer på provet?”. Frågeställningarna täcker nämligen allt det som kommer på provet, och jag kan lugnt säga till eleven, att om hen kan det som tas upp i ”Vad kan du om …”, så vet de också vad som kommer på provet.

På det här sättet tror jag att eleven inte bara får hjälp med att repetera inför prov, utan det minskar också elevens stress. Med hjälp av självvärderingen får nämligen eleven själv reda på var hen har sina styrkor och sina svagheter – och kan välja att fokusera på just det som hen själv behöver.

"My job is not to be easy on people. My job is to make them better."

Steve Jobs


Magnus Ehinger

Lektor i kemi och biologi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla