(Kemi)undervisning i corona-tider

För den som flippar på undervisningen blir övergången till distansundervisning lättare.

Jag har sagt det förut, och jag kommer säkert att få tillfälle att säga det många gånger igen: Flippat klassrum är inte en form av distansundervisning (eller fjärrundervisning heller, för den delen). Men i och med att man redan har flyttat informationsöverföringen från det gemensamma utrymmet till det individuella blir det lättare att gå över till distansundervisning när situationen så kräver.

När man lär sig kemi är det främst på tre sätt. Först, genom att få de kemiska grunderna till exempel genom att läsa i boken eller få en föreläsning om ämnet. Sedan, att koppla samman modell och verklighet genom att göra experiment. Till sist måste man också öva på stoffet för att få det att sätta sig.

Den första delen, att ge en föreläsning, är det som är absolut lättast att ställa om när man redan flippar på klassrummet. I själva verket har man redan gjort omställningen just i och med att man flippar på klassrummet. Fortfarande är det dock mycket viktigt att man håller koll på sina elever: Vem förbereder sig genom att kolla på videogenomgången eller läsa i läromedlet i förväg, vem gör det inte, och vem behöver hjälp med att göra det?

Mina elever ska alltid besvara ett antal kontrollfrågor efter att de har förberett sig inför dagens lektion, oftast med hjälp av ett antal flervalsfrågor. Dessa kan man relativt lätt sätta upp i sin lärplattform, eller på Google Formulär. Jag brukar också avsluta med en mer öppen fråga typ ”ställ en fråga om … som du inte fick svar på i videogenomgången”. Det gör att jag kan fånga upp elevernas egna funderingar om vad de tyckte var utmanande den här gången.

Några olika jonföreningars syrabas-reaktion.

Några olika jonföreningars syrabas-reaktion.

Det jag sedan brukar göra i klassrummet är att förevisa något experiment eller utmana eleverna med något problem som handlar om det som de förberett sig med. Med hjälp av till exempel Google Meet, Zoom.us eller live-sändning i sociala medier kan jag faktiskt fortfarande göra det, även om det är långt ifrån optimalt.

I vanliga fall brukar jag också låta eleverna jobba ganska mycket självständigt eller parvis med övningsuppgifter eller annat de behöver göra, till exempel skriva labbrapporter. Det kan jag fortfarande göra på distans, även om det är lite mer besvärligt att själv vara helt närvarande, och hjälpa eleverna när de behöver det. En fördel med att använda Zoom.us är att man kan dela in eleverna i ”grupprum”. När eleven behöver hjälp klickar hen på ett frågetecken. Då dyker det upp ett meddelande på min skärm om att ”Kim i rum 4 behöver hjälp” eller liknande. Då kan jag direkt ansluta till det rummet och hjälpa den som behöver det.

Inför varje lektion skriver jag numera ett kort dokument där jag punktar upp vad som ska hända på dagens lektion, och delar det med eleverna. Egentligen skiljer det sig inte så mycket från hur jag brukar göra, den enda skillnaden är att jag vanligtvis skriver upp det på tavlan istället. Efter lektionens slut vill jag att eleverna fotograferar av sina anteckningar eller sitt övningsblock för att visa mig vad de har hunnit med idag. På det sättet får jag både en koll på hur långt eleverna hunnit, och ”tvingar” även eleverna att bruka allvar under lektionen. Om de inte skickar in foto eller fotona får de nämligen frånvaro på lektionen.

Kristallvattenhalten i alun bestäms experimentellt.

Kristallvattenhalten i alun bestäms experimentellt.

Den största utmaningen med att bedriva undervisning på distans är dock laborationerna. Visst, man kan göra en del ”hemlaborationer”, men det är svårt att få till riktigt bra laborationer baserade på endast hushållskemikalier. Vi vill ju kunna lära eleverna hur man hanterar en byrett, en vollpipett, en spektrofotometer, en automatpipett, en analysvåg, hur man samlar upp gas, hur man mäter pH och allting annat som är viktigt för en blivande kemist!

För att det ändå ska bli något ”laborationsliknande” har jag filmat (som när det gäller joners protolys Länk till annan webbplats.) eller tagit bilder av några laborationer som jag gjort (kristallvattenhalten i alun Länk till annan webbplats.). Sedan får eleverna använda mina resultat för att ändå skriva en labbrapport eller svara på frågor om laborationen. Jag har också snott ihop en ”hemlaboration” om att baka sockerkaka och mäta hur mycket gas som bildas Länk till annan webbplats., men den har jag inte prövat än… Ytterligare några laborationer, till exempel syrabas-titrering skjuter vi på framtiden – vi har ju inte stängt skolan för gott!

”My job is not to be easy on people. My job is to make them better.”

Steve Jobs