Varför måste jag lära mig det här?

Mitt svar på den eviga frågan.

När jag var alldeles nyexad lärare och skulle hålla i mina första utvecklingssamtal mötte jag en ung man som var arg. Han ville lära sig matematik och fysik, varför var det nödvändigt att han måste plugga en massa biologi och kemi också?

Publicerad Av

Jag tänkte i mitt stilla sinne att man aldrig vet vilka vägar livet tar, och rätt vad det är har man nytta av något man aldrig trodde man skulle behöva. Livet är faktiskt fullt av sådana tillfällen. Men det var inte det svaret den unge arge ville ha.

Vid ett annat tillfälle frågade en elev mig varför hen måste lära sig om molekylärgenetik i biologikursen. Det behöver väl bara den som tänker sig att bli molekylärbiolog? Här kunde jag ge ett mera rakt svar: Man behöver molekylärgenetiken för att förstå hur den klassiska genetiken fungerar. Den klassiska genetiken behöver man i sin tur för att kunna förstå evolutionens mekanismer.

När man vet hur evolutionen fungerar, kan man också förstå etologi och beteendeekologi, det vill säga varför djur och växter beter sig på det sätt som de gör. Och när man har förstått det där, kan man också börja förstå hur djur, växter och andra organismer hänger samman i ekosystem. Till sist, när man har koll på ekologin, kan man också fatta varför biologisk mångfald och miljövård är viktiga för vår överlevnad.

Men det är inte alla saker man ska lära sig som följer så enkla ”råttan på repet”-resonemang. Varför ska eleven lära sig historia? Vilken huvudstaden i Portugal är? Vad buddhismens åttafaldiga väg är? Varför fettmolekyler binder till varandra med van der Waals-bindningar?

Varför måste man lära sig vilka halogenerna är?

Varför måste man lära sig vilka halogenerna är?

Man kan naturligtvis dra det ännu längre: Varför måste man gå i skolan? Varför måste man lära sig något över huvud taget?

Anledningen till att man måste gå i lära är, att ju bättre man förstår sin omvärld, desto större chans har man att överleva i den. Det här gäller både för moderna människor och för de som levde långt innan det fanns någon skola. Ju bättre du förstår hur årstidsväxlingarna följer på varandra, hur bytesdjur beter sig när de är skrämda, hur mat och vatten kan lagras över långa perioder, desto större chanser har du att överleva.

Det här gäller för övrigt inte bara människor. Många däggdjur måste också gå i lära för att förstå hur andra individer i flocken beter sig, hur man jagar, eller var de bästa vattenhålen finns.

Så vad svarar jag när eleven undrar varför man måste lära sig vilka halogenerna är? Jag säger att du lärde dig inte alfabetet för en massa år sen för att du visste att du skulle läsa ”Krig och fred” eller ”Anna Karenina” den här terminen. På samma sätt lär du dig inte halogenerna nu för att du vet att om tio år kommer du att köra masspektrometrisk analys på halogenisotoper. Du ska betrakta allt du läser på gymnasiet och efter på samma sätt som du gjorde med alfabetet när det begav sig. Du håller på att lägga grunden för andra, större och bättre saker, som öppnar upp för nya möjligheter i framtiden.

Jag säger att du behöver det här för att förstå världen omkring dig bättre. Ju bättre du förstår den, desto större chans har du att klara dig här i världen. Det finns många aspekter att förstå: En del blir riktigt duktiga på att förstå ekonomi eller hur människor fungerar eller hur olika språk är uppbyggda. Andra blir duktiga på att förstå hur kosmos fungerar, hur ekosystem fungerar eller matematikens vindlingar – eller hur atomer och molekyler rör sig mot varandra, reagerar och förändras.

Ju mer du vet om något av allt detta, desto lättare har du att finna din plats i tillvaron. Och desto lättare har du att förstå hur du kom dit, och vad du gör där.

”My job is not to be easy on people. My job is to make them better.”

Steve Jobs


Magnus Ehinger

Lektor i kemi och biologi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla