Repetera vad som helst med ”kyssande trianglar”

Inför ett prov nyligen testade jag ett nytt sätt att repetera kemin på.

Ett problem när man har en repetitionslektion är att få eleverna att koncentrera sig på uppgiften eller att bestämma sig för vad de ska repetera på. Ett tips från en kollega gjorde att jag testade Tarsia – vad jag skulle vilja kalla ”kyssande trianglar”.

Publicerad Av

Jag tror att något som kännetecknar bra repetition är att eleverna pratar kemi med varandra, förklarar för varandra och löser problem tillsammans med varandra. Det är dock lätt hänt, när man ger en elevgrupp ett problem att lösa, att det ändå bara blir en elev som gör hela jobbet medan resten står vid sidan av och tittar på. Med hjälp av gratisprogrammet Tarsia Länk till annan webbplats. sätter man ihop olika slags pussel som eleverna måste samarbeta om för att kunna lösa.

Den variant som jag kallar för ”kyssande trianglar” består av liksidiga trianglar, där en det längs en sida av en triangel står en frågeställning av något slag – till exempel ”salpetersyra”. På en sida av en annan triangel står det istället en lösning – till exempel ”HNO₃”. De två sidorna ska placeras intill varandra – de ”kysser” varandra. Problemet är bara att man har skrivit problem och deras lösningar på alla sidor av trianglarna också, och alla lösningar måste passa med alla frågeställningar på alla trianglar!

Hur ett (färdiglöst) tarsia-pussel kan se ut.

Hur ett (färdiglöst) tarsia-pussel kan se ut.

Tarsia erbjuder en rad olika typer av pussel som eleverna kan göra, till exempel ”dominobrickor” eller olika geometriska former på pusslen. Min egen erfarenhet är att standardpusslen i form av trianglar eller hexagoner ger mycket goda resultat. En hexagon med 24 trianglar (som den i bilden ovan) passar lagom till 60–80 minuters repetition för eleverna.

Det finns några saker som gör att Tarsia är ett så bra verktyg. För det första är det gratis. För det andra är det lätt att använda – du som lärare behöver bara skriva in frågeställningar och svar; layout och utformning av pusslet sköter programmet om helt automatiskt åt dig. För det tredje kan man skriva in både enkla och avancerade matematiska uttryck med hjälp av den inbyggda editorn. För det fjärde, och det här är det viktigaste, leder problemlösningen i grupp till att eleverna måste ifrågasätta sina lösningar, diskutera dem med varandra, och förklara och övertyga varandra om vad som är rätt eller fel.

Ett bra tips är då att göra frågeställningar som passar med flera svar. Till exempel kan ”salpetersyra” passa både med ”HNO₃” och ”dess salter kallas nitrater”, vilket ger lite extra komplexitet åt pusslet och tvingar fram nyttiga diskussioner mellan eleverna.

Till sist vill jag också säga att även om Tarsia är framtaget med matematik och naturvetenskapliga ämnen i åtanke, så finns det ingenting som hindrar att man använder det även i andra ämnen. Man kan lätt tänka sig franska ord och deras svenska översättning eller kanske viktiga historiska personer och vad de främst åstadkom som utgångspunkt för pussel i moderna språk eller historia.

”My job is not to be easy on people. My job is to make them better.”

Steve Jobs


Magnus Ehinger

Lektor i kemi och biologi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla