Bekräftelse skapar god självkänsla

Bekräftelse är en mänsklig drivkraft som skapar god självkänsla. Alla barn vill veta att de duger, är uppskattade och älskade för den de är. Bekräftelse är dock en färskvara som ständigt måste fyllas på. Det får vi som lärare aldrig glömma!

Publicerad Av

Många barn får bekräftelse och god självkänsla hemifrån. Men tyvärr växer många barn upp utan bekräftelse för den de är. De har kanske självförtroende men ingen stark självkänsla. Vår uppgift som lärare blir då väldigt viktig. Det räcker inte med att bara förstärka barnens egen självkänsla utan vi måste även försöka bygga upp den. De här eleverna ”tar” jag och många av mina kolleger "hem till matbordet". Som den här veckans fredagsmys, framför brasan med tekoppen i ena handen och telefonen i den andra, ägnade jag åt en pojke, som utåt sett har allt, förtjusande föräldrar, högt socioekonomisk status och bra skola, men vars låga självkänsla inte går att förringa. Hoppas jag kunde stötta min kollega och att hon kan nå föräldrarna och att deras kommunikation kommer hjälpa pojken.

Vad kan vi som lärare göra för att förstärka elevens självkänsla?

På Lärandeleks sida om självkänsla beskriver vi för föräldrar vad de kan göra för att stärka sitt barns självkänsla (Red. Länken fungerar inte längre.). Det tål att repeteras även för oss lärare. Förhoppningsvis känns förhållningssätten som självklara, men när viljan att "göra rätt” försvinner bland lärarens allt större arbetsbörda, kan det kännas skönt att få några handfasta tips.

Visa eleven att du tycker om hen

Jag hälsar alltid personligen på alla elever. Ibland står jag i dörren, tittar eleven i ögonen och tar i hand, ibland går jag runt i klassrummet till varje elev (som oftast sitter och läser) och hälsar med ett personligt god morgon. Jag lägger en hand på elevens rygg eller hand, för att hen ska känna sig sedd och omtyckt.

Lyssna och uppmuntra eleven

Jag ger oftast öppna frågor utan ett rätt- eller felsvar. Dessutom betonar jag att det inte är svaret som är viktigast utan att det viktigaste är att våga försöka. I ett klassrum där atmosfären är tillåtande och icke-fördömande är det mycket lättare för eleven att våga utforska och pröva.

Bekräfta elevens känslor

Tillbaka till telefonsamtalet i fredags. Må hända att pojken är överkänslig, men vi får inte förringa hans känslor. Han känner sig utanför och att klassen inte är schysst. Det måste han få bekräftat och känna att läraren arbetar med klassrumsklimatet. Sen måste läraren få föräldrarna att förstå att det är främst föräldrarna som kan hjälpa sitt barn till bättre självkänsla.

Ge eleven uppgifter och ansvar som det finns en chans att hen klarar

Här har vi en stor utmaning. För det är inte alltid vi hinner med att individanpassa uppgifterna. Det händer också att vi känner att eleven måste göra en viss uppgift för att vi ska följa våra direktiv. Som speciallärare har jag möjlighet att använda min tid till att stärka elevens självkänsla, genom att ge eleven de verktyg som finns tillhanda t ex. inläsningstjänst, miniräknare, möjlighet till muntliga prov mm.

Var snäll mot elever som inte vet hur hen ska göra och gör aldrig bort eller håna elever

Inga kommentarer, mer än att jag som 11 åring tänkte. ”OM jag blir lärare, ska jag bli allt som min lärare INTE är…” (Tyvärr finns det fortfarande lärare som hon.)

Låt varje elev vara den hen är

Vi kan aldrig förändra någon, bara oss själva och vårt förhållningssätt. Som lärare möter vi många unika barn som aldrig riktigt kommer passa in i samhällets fyrkant. Bland dessa kommer vi hitta många av framtidens entreprenörer, uppfinnare, lärare, ingenjörer, läkare, artister och andra viktiga samhällsmedborgare.

Vi ska vara rädda om dem och göra vad vi kan för att stärka deras självkänsla!

Du kan läsa mer om barns självkänsla här. (Red. Länken fungerar inte längre.)


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla