Bettmässan, för de saliga som redan tror

Var och en blir salig på sin tro och det som passar mig, betyder inte att det passar alla. Har varit på Bettmässan och spanat in framtidens skola… teknik, teknik och teknik… Var var alla böcker?

- Ja, just det! Bett är en teknikmässa.
-Tänkte inte på det, när jag med mina spanarögon besökte Bettmässan. Saknade faktiskt mina skyddsänglar.

Självklart är tekniken vår framtid och skolan har mycket att vinna på att använda mer av framtidens hjälp- och läromedel. Det finns så otroligt mycket att bygga på, välja av och så stora pengar att investera. Jag känner mig som ett barn i en godisaffär. Se men inte röra, suktas men inte smaka, vänta till på lördag, så kanske du kan få… -en bok!

Pippi, med sina guldpengar är absolut inte en lösning. Skolan behöver långsiktiga planer och tydliga processer, undersökningar och utvärderingar. Vi kan inte följa varje ny trend och nyck. Vi måste gör ett aktivt val och verkligen tro på det vi väljer. Det är ingen lätt uppgift med en yrkeskår, som består av starka individer som var och en blir salig på sin tro.

Min önskan är att rektorer i samarbete med skolans It-strateger, pedagogiska ledare och skolutvecklande lärare gör det här. Men inte utan skolpolitiker och andra aktörer som håller i våra barns framtida lärande är med. Är de det?
Var politiker och representanter från skolverket på Bett? Så länge de inte visar samma entusiasm och intresse, tror jag att det kommer ta lååång tid för skolan att träda in i framtiden.

Jag har alltid varit intresserad och nyfiken på datorns och teknikens roll i skolan. Redan som nyexaminerad lärare på 90-talet förde jag korståg mot de som bara ville leka med datorerna i skolan. (Det jag gör fortfarande.) Jag gjorde lärarhandledningar till de få pedagogiska dataspel som fanns då. Jag var med och fick påverka utvecklingen av plattformar för underlätta kommunikation skola-hem. När I-paden gjorde sitt intåg i förskolan och skolan, var jag en av de första som hakade på. Jag har försökt styra upp användning, innehåll och arbetssätt. På min nuvarande skola är jag inte med i skolans it-grupp, vet inte ens om det finns någon, tror inte det finns några strategier eller tydliga processer för utvecklingen heller. Ett utvecklingsområde att ta tag i?

Om jag får göra en spaning, och det får jag! Så tror jag att de plattformar och material som är mest flexibla kommer vinna i längden. Vi lärare behöver vår pedagogiska frihet och möjlighet att följa våra idéer. Jag tror också att det behövs en stor satsning på fortbildning i både hur tekniken fungerar och på utvecklande arbetssätt. Fortbildning som bygger på kollegialt lärande och som ger läraren -what’s in it for me.

Min viktigaste erfarenheten från min aktiva IT-tid, är att så länge det inte finns tydliga mål och strategier på hur hela skolan ska utvecklas, så kommer den här utvecklingen fortsätta att bara ske med de redan invigda. Det tycker jag har bekräftats de här dagarna!

Avslutar med en bild på framtidens lösning på lärarbristen, enligt Bett. ;)

lärarbrist?

Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla