Bra studieteknik – som att bara läsa högersidorna

Nu ska sanningen fram. Jag erkänner, jag läste inte bara högersidorna på universitetet.

Det är bara skämtsamt förtal från mina kursare. Kanske för att jag inte pluggade lika mycket som de? Och det erkänner jag. Jag både arbetade extra och var mycket social, men det betyder inte att jag inte pluggade. Jag hade bara bra studieteknik. Studieteknik, som jag idag försöker överföra till mina elever och egna barn.

Hur gjorde jag?

Innan ett arbetsområde bläddrade jag igenom kurslitteratur och tittade på frågeställningar. Analyserade och reflekterade över vad jag redan kunde eller trodde mig kunna. Redan på första lektionen hade jag därför en liten förförståelse för vad läraren tänkt vi skulle arbeta med.

Det gjorde mig både nyfiken och mer aktiv under lektionerna. Genom att ligga lite före i lärarens lektionsplanering, kunde jag använda min energi till att förstå och konstatera teorier och slutsatser istället för att matas med fakta av läraren.

När det var dags för tentapluggandet, satte jag mig på Carolina Rediviva, inte för att läsa kurslitteraturen från pärm till pärm utan för att läsa rubriker, ingresser och sammanfattningar. Jag använde anteckningar till att plocka ut det i litteraturen som läraren ansåg vara viktigast.

Anteckningarna använde jag också till att fastslå vilka ämnesspecifika ord och oklarheter som var viktiga.

Så visst har mina kursare rätt, när det säger att jag inte läste kurslitteraturen lika noga som dem. Jag läste ju bara det som läraren hade pratat om och vem vet? Det kanske bara låg på högersidorna. Känns studietekniken igen?

En läsande klass kallar strategierna för att förutspå och journalisten (Red. Länken fungerar inte längre.), och på Lärandelek kallas de för Spågumman Sia och Professor Ordis. (Red. Länken fungerar inte längre.) Utan att jag visste det då, använde jag mig av läsförståelsestrategier för att förstå och komma ihåg det jag läste. Strategier som också är riktigt bra att använda som studieteknik.

Hjärnforskaren Anna Tebelius Bodin beskriver lärandeprocessen med att hjärnan är som en ficklampa Länk till annan webbplats.. Det är bara när du slår på den (tänder lampan) och fokuserar på vad du ska lära dig som kunskapen fastnar. Bara då lyckas du göra faktat till din egen kunskap. Jag använder mig av läsförståelsestrategier för att "tända lampan" och fokusera. Här kan du läsa mer om hjärnforskaren Anna Tebelius Bodin och få tips på studieteknik Länk till annan webbplats..

Förebild för de små

Många lärare lär ut studieteknik. Jag tror dock att det är mer vanligt i de högre stadierna, vilket är synd. Det är aldrig för tidigt att visa knep och tillvägagångssätt som underlättar förståelse och inlärning.  

Redan från elevernas första skoldag visar jag hur jag gör för att förstå en text och hur jag gör för att lära mig saker. Genom att visa och vara en förebild hoppas jag kunna ge jag mina elever de verktyg som de behöver för sina studier.

Hur gör jag?

Jag gillar tankekartor och bilder, vilket gör att jag använder mig av dessa strategier oftast.

Vid introduktioner av ett nytt område eller ny text tittar gör vi en tankekarta tillsammans på tavlan. Först läser vi och skriver upp rubrikerna. Därefter tittar vi på bilderna och funderar på vad de säger oss. Vi skriver stödord om vad de föreställer. Vi försöker passa in orden med rätt rubrik. När vi har gjort det här, läser vi ingresser och sammanfattningen.

Här varierar jag mellan att låta eleverna läsa enskilt, i par eller högt inför hela klassen. Det händer såklart att jag högläser. Under tiden som vi läser ska eleverna också försöka hitta ämnesspecifika ord. Vi förklarar de ämnesspecifika orden och skriver upp dem där de passar in i tankekartan.

Tack vare genomgången får eleverna förförståelse och förhoppningsvis nyfikenhet för texten. Dessutom har de fått begrepp och ämnesspecifika ord förklarade för sig, vilket gör att de nu är redo för att antingen läsa hela texten själv eller skriva ner en egen sammanfattning.

Som speciallärare arbetar jag på liknande sätt med mina elever. Bra studieteknik är en lika viktig förutsättning som rätt hjälpmedel för dessa elever. Men jag vågar nog påstå, att alla elever oavsett om de har funktionsnedsättningar eller inte, har fördel av att strukturera upp texten för att veta på vad de ska "tända sin ficklampa" d.v.s. fokusera på.

Knep för att plugga smart!

  • Läs rubrikerna - skriv upp dem.
  • Titta på bilderna - skriv med stödord vad de föreställer.
  • Läs ingresser och sammanfattningen - leta efter ämnesspecifika ord.
  • Skriv upp 3-5 ämnesspecifika ord - förklara orden.
  • Läs hela kapitlet eller skriv en egen kort sammanfattning.

Min förhoppning är att eleverna även kommer använda sig av tekniken när de ska läsa inför prov eller studera vidare. För mig som fungerade den här tekniken alldeles utmärkt.

På studi.se (Red. Länken fungerar inte längre.) finns filmer om hur man använder läsförståelsestrategier som studieteknik. En stor fördelen med dessa filmer är att de är på flera språk. (Nackdelen är att du behöver kommunlicens för att nå dem.)


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla