Läraren och den stökiga eleven

Den här spaningen utgår inte från mig själv utan jag reflekterar över läraren och den stökiga eleven. Vilka är framgångsfaktorerna?

Publicerad Av

För en vecka sedan ordnade Nacka kommun en ganska unik mässa, NES - Nacka Education Summit. Länk till annan webbplats. Alla Nacka kommuns skolor och förskolor var inbjudna att delta, som utställare, föreläsare och såklart åskådare. Jag vet inte om alla var representerade, men det var en härlig känsla att gå runt och titta på allt bra som skolor och förskolor har att erbjuda. Det gav oss pedagoger både inspiration och uppåtpuffar.

IT, hållbar utveckling och entreprenörskap

Jag kom till mässan med öppna sinnen och visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig eller vad som förväntades av mig. Redan vid ingången bestämde jag mig därför för att ämnesspana. Kort och gott kan jag säga att trenden i Nacka kommuns förskolor och skolor följer samhället i stort. IT, hållbar utveckling och entreprenörskap är de stora frågorna som vi arbetar med. Vilket även märktes på valet av inhyrda talare.

Bland de talare som jag lyssnade på, gav miniföreläsningen ”Läraren och den stökiga eleven” (Red. Länken fungerar inte längre.) störst intryck. Föreläsningen hölls av Katarina Åkerman, förstelärare på Samskolan i Nacka och Emil Häggbom, föreläsare och coach.

Den stökiga elevens perspektiv

Det unika med den här föreläsningen var, att den inte hölls av en lärare som slog sig för bröstet och berättade hur duktig hen är med sina stökiga elever. Utan den hölls av den stökiga eleven, Emil som berättade hur viktigt lärarens förhållningssätt har varit för hans framtidsmöjligheter. Läraren, Katarina berättade om sina viktigaste framgångsfaktorer för att nå dessa elever, framgångsfaktorer som hon knöt ihop med forskning inom området.

Under mina år som lärare har jag mött dessa elever, som av olika anledningar anses stökiga. På senare år har det blivit extra många, eftersom dessa elever tenderar att ”straffa ut sig” och därmed missar viktiga baskunskaper. Jag känner starkt för dem och vet att jag får bra kontakt med de flesta.

Bra kontakt och förståelse för elevens situation är också en av de viktigaste framgångsfaktorerna som forskning, Katarina och Emil lyfter fram.

Vilka är framgångsfaktorerna?

Goda relationer

Forskare som Hattie och Rubie-Davies säger att lärares positiva och negativa förväntningar påverkar elevers beteenden och prestationer. Goda relationer ställer krav på oss lärare att möta eleven med respekt för hens unika personlighet och situation. Vi lärare får helt enkelt förstå att det är vårt förhållningssätt som behöver justeras, inte elevens. Först då kommer vi att kunna nå eleven.

Varierad undervisning

Det finns många sätt att variera sin undervisning på. I föreläsningen ger Katarina exempel på hur hon bygger upp diskussioner och visualiserar, dramatiserar med inlevelse och lek. Hon poängterar vikten av att även låta äldre elever utforska och ta till sig kunskap med flera sinnen.

Anpassade utvärderingsmetoder

Den anpassning som många lärare tycker är svårast att få till, är just att anpassa utvärderingsmetoderna. Jag hör ofta lärare visa frustration för att elever inte klarar av att visa sina kunskaper på prov. Men det finns så många fler sätt att låta elever visa sina kunskaper på än skriftliga och muntliga prov.

Elevmedverkan - Entreprenörskap

Emil trycker på att Katarinas sätt att uppmuntra kreativitet och låta sina elever vara med och påverka undervisning och utvärdering, har varit en viktig framgångsfaktor för honom. Utan henne hade han kanske inte varit den entreprenör han är i dag.

Tydliga mål och kunskapskrav

Många ”stökiga” elever är stökiga på grund av funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Dessa elever behöver extra tydliga strukturer och hjälp med att förstå målet, vilka krav som ställs på hen och hur hen ska nå dem.

”Rätt” verktyg och hjälpmedel

Jag håller med Katarina om att det inte finns några inlärningssvårigheter utan bara undervisningssvårigheter och brist på rätt hjälpmedel. Vi lärare måste bli bättre på att hitta både hjälpmedel och anpassa vår undervisning utifrån eleverna. Här har jag som speciallärare en viktig uppgift att hjälpa mina kolleger att hitta rätt.

Det här är vad som är framgångsfaktorer för alla elever inte bara de stökiga. Hur och konkreta exempel lämnar jag åt Katarina Åkerman och Emil Häggbom att berätta om. Jag hoppas verkligen att jag får möjlighet att lyssna på dem igen.


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla