Tärningen är kastad – föräldrar som läscoacher

Tärningen är kastad! Jag har gjort mitt val. Inget mer tomt prat om att jag vill inspirera föräldrar till att bli läscoacher. Nu är det på allvar. Nu har jag bjudit in föräldrarna på skolan till en bokcirkel. En bokcirkel där de ska inspireras till att bli läscoacher. Kommer jag lyckas inspirera dem? Kommer det komma några på bokcirkeln? Viktigast av allt! Kommer eleverna att lyckas bättre med sin läsutveckling?

Tärningen är kastad, även för föräldrarna. Nu har de ett val. Kommer de att komma? Vill de bli sitt barns läscoach? Oavsett vad de väljer så kommer det att få konsekvenser för barnen. Det visar forskning och olika studier tydligt. Föräldrar som engagerar sig i sina barns skolgång underlättar barnets kunskapsutveckling.

Att föräldrar är nyckeln till framgång Länk till annan webbplats. när skolor vänder negativa kunskapstrender kan vi till exempel se i Vetenskapens värld, avsnitt 1, Bästa skolan.

I skrivandets stund vet jag inte ännu hur många som är intresserade, inte ens om det kommer någon. Jag vet inte om det bara kommer redan “frälsta” föräldrar, de som är litterära, läser mycket och tar sig tid att samtala med sina barn eller om jag faktiskt har lyckats väcka några nya intressenter till liv. Håll tummarna! I höst återkommer jag med en rapport om läget.

Förändra invanda mönster

Hur ska jag gå till väga? Hur ska jag få föräldrar inspirerade? Det gäller att ändra invanda vardagsmönster utan att skuldbelägga. Jag vill ju att föräldrarna ska känna harmoni, när de läser eller lyssnar tillsammans med sitt barn. Det ska nog gå…

Syftet med bokcirkeln är att få föräldrarna att läsa och lyssna på sagor och andra texter med sina barn. Att ge föräldrarna verktyg så att de kan samtala med sitt barn om skoldagen, hjälpa till med hemuppgifter, och framför allt visa intresse för barnets läsutveckling.

Målet är att fler elever på skolan ska bli lustläsare. Vi vet att lustläsning är en social hävstång och att lustläsning är viktigare än föräldrars yrkesmässiga status. Slutsatser tagna av OECD – Reading for Change (2002). Därför är detta även skolans utvecklingsområde och mål.

Samtalen kommer utgå från boken, "En sagolik gåva – från sagostund till läsglädje" (Red. Länken fungerar inte längre.). Jag kommer ge konkreta samtalsverktyg, lärandelekar och betona att det går minst lika bra att lyssna som att läsa.

Eftersom jag är mycket inspirerad av Barbro Westlund och hennes tankar om ”expertläsare” som tänker högt, planerar jag att läsa högt för deltagarna. Något som jag tror att de inte är vana vid. Till varje träff kommer föräldrarna få ett uppdrag, som vi sedan kan diskutera och prata om på bokcirkeln. Gissar att föräldrarnas frågor och diskussioner utifrån uppdragen är avgörande för bokcirkelns måluppfyllelse.

Bokcirkeln är tänkt att pågå under ca 5 veckor, en timme per vecka. Tiden ligger innan fritids stänger, så att föräldrarna inte ska behöva ordna annan barnpassning. Om det visar sig att det finns ett intresse att lägga bokcirkeln senare på kvällen, så kommer jag självklart försöka lösa det. Om deltagarna känner att de vill fortsätta efter 5 veckor, är tanken att vi fortsätter några veckor till. Jag tror att dessa frågor kommer lösa sig under tiden, beroende på gruppens dynamik.

På skolan finns inte bara många nationaliteter och nyanlända, utan också ett stort antal elever vars föräldrar har negativ erfarenhet av sin egen skolgång. Hoppas, några av dessa kommer delta i bokcirkeln. Hoppas, jag kommer kunna inspirera. Hoppas, jag kan ge dem verktyg, så att deras barn blir lustläsare.

Hoppas, hoppas! Tärningen är kastad!


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla