Tända stjärnögon hos elever och föräldrar

Att tända elevers stjärnögon är häftigt. Det pratar vi lärare gärna om. Tillfredsställelsen vi känner, när vi ser att stjärnögonen glimmar till hos eleverna. Det är kvittot på att vi lyckats med vårt uppdrag. Att eleven känner att hen lärt sig något nytt och längtar efter mer.

Publicerad Av

I höst har jag även fått möjlighet att tända stjärnögon hos föräldrar. Det är minst lika tillfredsställande!

I min blogg, Tärningen är kastad - föräldrar som läscoacher berättade jag om skolans satsning på att öka barns läsning utanför skolan. Där berättade jag också varför skolan startade lässatsningen. I den här bloggen berättar jag lite vad jag gör.

Min skola ligger i ett icke socioekonomiskt privilegierat område. Där av anledningen till att skolan har bestämt sig för att satsa på en föräldragrupp. Genom skolans bokcirkel har nu föräldrarna en möjlighet att göra ett val. Ett val som gör skillnad.

Varje torsdag träffar jag en liten skara föräldrar, som har bestämt sig för att göra skillnad och bli läscoacher. Varje torsdag lämnar jag gruppen med känslan att det är precis det vi gör. Tillsammans gör vi skillnad. Läscoachande förälder ger ju sina barn, bra förutsättningar att klara av framtida kunskapskrav.  

"När läsning värdesatts av familjen, visar barnen
också ett större intresse för läsning i skolan."

Harrington (2009)

Bokcirkel för föräldrar

Skolans ”Bokcirkel för föräldrar” har blivit mer av en samtalsgrupp än en bokcirkel. Vi träffas under en timme, en gång i veckan. Mitt mål är att ge föräldrarna inspiration och verktyg för att skapa läsglädje och studiemotivation. Jag vill tända föräldrarnas stjärnögon, för då går de hem och rustar sina barn inför kommande utmaningar.

Till varje träff har jag förberett ett ämnesområde med en bild eller en berättelse. Med utgångspunkt från samtalsämnet har vi sedan diskuterat och reflekterat. Här är några exempel från höstens samtal.

Ordförrådet

Skillnaden i ordförråd hos barn som läser och lyssnar på böcker, kontra barn som prioriterar att göra annat, är självklarheter för oss lärare. Men var något nytt för de här föräldrarna. Den här bilden öppnade upp för diskussion om hur viktiga föräldrar är och att de behöver hjälpa sitt barn att prioritera ”rätt”.

Dessutom pratade vi om hur mysigt det är att läsa högt eller lyssna på en bok tillsammans.

Skapa läsglädje under ledorden

  • Uppmuntra
  • Utmana
  • Utforska.

En fråga som många föräldrar brottas med är, Hur ska jag få mitt barn att prioritera läsning framför annat? Under våra träffar har vi pratat om vikten av att engagera sig i barnets läsning och uppmuntrar, utmanar och utforskar  litteratur tillsammans med sitt barn.

Viktiga förkunskaper

Några frågor som vi har diskuterat under våra träffar är, Vilka förkunskaper behöver våra barn för att överhuvudtaget kunna lära sig att läsa? Vad kan föräldrar fylla barnens ryggsäckar med inför lässtart? Hur gör de det på ett lekfullt sätt? Vad är egentligen fonologisk medvetenhet?

Den här bilden gav föräldrarna en insikt om att de kan hjälpa sitt barn på flera sätt, nu när barnen håller på att knäcka läskoden.

Läsförståelse strategier

Självklart har vi pratat om läsförståelsestrategier. Varför läsförståelsestrategier är viktiga för barnets fortsatta läsintresse? Hur du som vuxen kan ge barnen förståelsestrategier genom att läsa för hen. Under våra träffar har jag läst högt för föräldrarna och modellerat med hjälp av bokkamraterna. Föräldrarna har fått bokmärken med Bokkamraterna för att använda hemma. Det här har varit mycket uppskattat och öppnat för diskussioner i gruppen.

Det är en ynnest att få träffa dessa vetgiriga föräldrar. Varje träff ger vi varandra boktips på böcker som vi kan läsa högt. Vi berättar anekdoter och funderingar kring vårt eget läsande och barnens läxor.

Tillsammans stöttar vi och ger varandra inspiration. Vi tänder stjärnögon!


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla