Livslångt lärande genom inre motivation

En av våra viktigaste uppgifter är att motivera eleverna till ett livslångt lärande. Det kan i bland kännas som en hopplös uppgift. När framtidsplanerna är att bli fotbollsproffs och youtuber, är förståelsen för skolans vikt ganska liten.

Publicerad Av

Trots nya förbättrade resultat i PIRS, så ökar segregationen och föräldrars yrkesmässiga status blir allt mer avgörande för elevernas framtid. Skillnaden mellan eleverna beror i ganska högrad på just motivationen. Därför behöver skolor med framförallt låg lärkultur, lyfta upp och sätta ord på de verktyg som de använder för att skapa motivation. I den här bloggen har jag reflekterat över hur jag gör för att motivera alla de unika elever jag möter.

Inre motivation leder till livslångt lärande!

I syfte att motivera mina elever använder jag både inre och yttre motivationsformer. I flera bloggar om lästräning och läsförståelse har jag skrivit om utmaningar som skapar yttre motivation. Det beror på att stor del av läsprocessen måste ske utan min närvaro och för att eleven saknar inre motivation för att ta sig an uppgiften utanför skolan

I klassrummet strävar jag däremot efter att i så hög grad som möjligt ge verktyg som skapar inre motivation. Målet är att alla elever ska vilja lära för sin egen skull. Jag är fast övertygad om att det är den inre motivationen som skapar lusten till ett beständigt och livslångt lärande. Det är det som är "The secret" (Red. Länken fungerar inte längre.).

För att nå de elever som saknar egen inre motivation utgår jag från mig själv. Vad skapar min inre motivation? Vad triggar igång mig? Och vad får mig att göra sånt som jag egentligen inte vill göra eller inte tror mig behärska? Verktygen jag använder är,

Locka fram lusten

För mig är glädje och lek viktiga ingredienser i livet. Så jag,

 • väver in leken i lärandet.
 • väcker nyfikenhet genom att göra ämnet intressant och spännande. Jag använder mig av öppna frågor som utgår från elevens tankar. ”Vad tror du händer då?”, ”Hur löser vi det här?” eller ”Varför blir det så tror du?”.
 • knyter an till elevens intressen, framför allt när jag ska inspirera till egen läsning. Då lägger jag stor vikt på att hjälpa eleven att hitta en bok som handlar om just det hen tycker om.
 • försöker variera och överraska arbetssituationerna, med t.ex. lektioner ute eller på andra platser.

Anpassa nivån

 • För att alla elever ska utvecklas är det viktigt att anpassa uppgifterna så att alla får en stimulerande utmaning. Det får varken vara för lätt eller för svårt.

Skapa en trygg och stimulerande atmosfär

Jag lyssnar, uppmuntrar och bekräftar,

 • ser eleven för den unika person hen är,
 • uppmuntrar och hittar styrkor i våra olikheter
 • visar eleven att det är positivt att pröva och helt ok att misslyckas

Pröva olika inlärningssätt

Elever lär lättare om hen får ta till sig kunskap på sina villkor, därför är de med i processen och jag,

 • låter elever prova på att lära genom flera sinnen.
 • försöker hitta de lärstrategier som passar eleven bäst.
 • stimulerar elevens vilja att lära genom kreativa utmaningar så som praktiska uppgifter och problemlösning.

Hjälpa eleven att ta kontroll över sitt lärande

För att kunna ta kontroll över sitt eget lärande är det viktig att förstå både uppgift och mål därför,

 • förklarar jag tydligt och försäkrar mig om att eleven förstår hur uppgiften/aktiviteten ska gå till
 • hjälper jag eleven att anpassa målet på rätt nivå

Sist men inte minst!

 • Ger jag mycket uppmuntran och visar att jag tror på elevens egen förmåga.

Om jag bara fick välja ett verktyg, skulle jag välja det sista verktyget.

-Att hjälpa eleven ta kontroll över sitt lärande, genom uppmuntran och visa att jag tror på elevens förmåga.

Det tror jag nämligen är hemligheten till inre motivation och livslångt lärande. 

Mina verktyg sitter djupt rotat i mig och fungerar just för att jag utgår från mig själv. Min tanke med att lyfta dem här, är för att inspirera dig till lyfta fram dina egna verktyg. Kanske du vill komplettera med mina och varför inte delge de verktyg som du saknar, i kommentarsfältet?

Visst är det komplext att vara lärare! Visst är det en häftig utmaning! 😃

God jul & Gott nytt år!

ps. Har just upptäckt att jag blivit hemmablind och glömt blogga om hur jag arbetar med läsförståelse. Min hjärtefråga!!! Lovar bot och bättring nästa år... 😉

pps. Har länkat till boken "The secret", inte för att jag tycker att det är fantastisk bok, utan för att den ofta kommer på tal vid diskussioner om motivation. Och visst kan boken ge inspiration. Men ta gärna på dig dina "källkritiska glasögon", när du läser eller ser filmen.


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla