Läsupplevelse – lika häftigt som film, spel eller nöjespark

Viktigaste nyckeln för att skapa läsupplevelse är, att skapa möjligheter åt eleverna att känna och uppleva samma häftiga känsla som upplevelseindustrin skapar. Eleverna måste upptäcka att en bok kan ge liknande känslor som en film, spel eller nöjespark kan ge. De vill känna att det knyter sig i magen, håret reser sig, hjärtat bultar och tårar på kinden som rinner av lycka eller sorg.

I flera av mina bloggar pratar jag om vikten av att skapa läsupplevelse och  läslust. Och hur vi kan hjälpa våra elever att prioritera läsning framför annan upplevelse som våra elever matas med dagligen.

Viktigaste nyckeln är att skapa möjligheter att känna och uppleva samma häftiga känsla som upplevelseindustrin skapar. Eleverna måste upptäcka att en bok kan ge dem liknande känslor som en film, spel eller nöjespark kan ge. De vill känna att det knyter sig i magen, håret reser sig, hjärtat bultar och tårar på kinden som rinner av lycka eller sorg.

I den här bloggen tänkte jag ge ett konkret exempel på hur jag gör för att hjälpa mina elever att få läsupplevelse.

Delad glädje är dubbel glädje och det samma gäller läsupplevelse

Steg ett, välj en bok, som ger dig dessa känslor!

Det finns tonvis med böcker, gamla som nyutgivna, som kan ge riktigt häftiga känslor. Det är bara att börja botanisera.

Steg två, läs boken minst en gång för dig själv, gärna flera.

För varje gång du läser boken kommer du att hitta nya och egna reflektioner som du kan spinna vidare på med klassen. Dessutom kommer du kunna läsa med inlevelse och dramaturgi, när du läser högt. (Tänk själv hur viktigt det är att välja rätt uppläsare när du lyssnar på böcker. Detsamma gäller dina elever. )

Steg 3, börja med högläsning för att få med dig alla elever.

Varva sedan mellan högläsning, cirkelläsning och tystläsning. Bygg upp stämningen, skapa nyfikenhet och för berättelsen framåt tillsammans. Se till att få med dig alla elever. Tänk på att ha homogena läsgrupper när eleverna cirkelläser. Om du har möjlighet så passa på att ingå i den grupp som har svårast med läsningen. Då får du större chans att hjälpa dessa elever. Självklart ska du låta de elever som behöver lyssna använda sig av inläsningstjänst, när de andra läser tyst.

Steg 4, strukturera upp reflektioner och samtal i läs- och lyssnarlogg.

I loggboken får eleverna tid till 5-10 minuters egen reflektion kring texten innan diskussion.

Steg 5, diskutera och dela med er av era tankar.

Arbetsmodellen EPA (enskilt, par, alla) är en bra arbetsmodell. Först reflektera över frågeställningen självständigt. Skriv ner tankarna i loggboken. Därefter berätta och diskutera olika tankar för en parkamrat eller i en mindre grupp. Avsluta med att lyfta tankarna inför hela klassen.

Steg 6, var med i diskussionen.

För egen loggbok, delge dina egna reflektioner och varför du tänker så. Var en jämlik diskussionspartner, men passa på att vara en förebild för olika tankemodeller. Genom att vara delaktig i diskussionen visar du eleverna att det inte finns några rätt eller fel, att vuxna har åsikter som inte allsägande och att vuxna och barn självklart ska kunna diskutera tillsammans.

Nedan följer ett konkret exempel hur jag arbetar med boken, Den döda hunden av Petter Lidbeck. Länk till annan webbplats.

"En bok är som en trädgård som kan bäras i fickan." /Arabiskt ordspråk

Den döda hunden

Den döda hunden är en trädgård, där det gömmer sig många spännande tankar bland exotiska växter och skånsk mylla. Både historien och karaktärerna berättar mer än det som står i klartext. Framför allt väcker den min nyfikenhet på elevernas funderingar över tvillingarnas ytterligheter och Pella, Bosse och skogvaktarens karaktärer. Bokens persongalleri skapar riktigt spännande diskussioner i en klass. Vilket triggar igång upplevelsen och ger läsaren en extra dimension till berättelsen.

Förutspå

Titta på framsidan, titeln, författaren och läs baksidetexten. Fundera tillsammans över vad ni tror kommer ske i boken. Förutspå även mitt i boken och fundera på vad som kan komma ske i nästa kapitel.

Klargöra oklarheter och svåra ord

Börja varje läspass med att påminna om vikten av att stanna upp vid svåra ord och andra oklarheter. Visa hur du gör för att förstå och skriv upp i era läsloggar.

Göra inferenser - läsa mellan raderna och reflektera över  huvudpersonernas personligheter

De första kapitlen passar bra för träning på att göra inferenser och läsa mellan raderna. När eleverna reflektera över huvudpersonernas karaktärer i sina loggböcker, tränar de på att göra inferenser. Ge eleverna ca 5-10 minuter att skriva ner några personlighetsdrag på en av huvudpersonerna. Poängtera vikten av att berätta varför de vet vad de vet och att de ska ge exempel från texten. Passa på att skriva ner några egna exempel i din loggbok. När eleverna är klara, utbyter de sina tankar med en parkompis. Därefter delger ni för varandra i klassen vad ni kommit fram till. Under klassrumsdiskussionen kan du ta tillfället i akt att modellera och visa hur du läser ”bortom raderna”. Berätta hur du kan förstå de olika karaktärsdragen hos tvillingarna, genom att utgå från dig själv och dina erfarenheter.

Efter kapitel 6, då skogvaktaren har introducerats, kan ni göra om reflektionen och antingen träna på att läsa mellan raderna eller bortom. När ni har läst klart boken kommer det vara intressant att titta tillbaka på tidigare reflektioner och utvärdera tankarna om karaktärerna.

Vad är pinsamt? 

Efter kapitel 9, kan det vara roligt att diskutera vad eleverna tycker är pinsamt och varför de tycker det. Låt eleverna skriva i sina loggböcker, berätta för en parkompis och sedan dela med klassen.

Källkritik - Vad är sant och falsk?

Kapitel 22 väcker många tankar och frågor om Bosses och Pellas åsikter om hasch. Varför skiljer sig deras information åt? Vad vet ni i klassen om källkritik och hur kan man jobba för att skaffa sig så trovärdig information som möjligt i en fråga?

Sammanfatta texten och fundera över författarens budskap,

När boken är utläst är det bra att gå tillbaka och reflektera över texten i stort. Vad hände egentligen i boken? Gör först en kort sammanfattning om början, mitten och slutet tillsammans. Reflektera sedan över författarens budskap och hur ni skulle ha reagerat i Pellas och tvillingarnas situation i era loggböcker. Utvärdera era tidigare beskrivningar och reflektioner av personernas karaktärer. Hur väl stämmer de överens om er ursprungliga tankar kring personerna?

Nu när våren snart är här, gå ut i trädgården och ta med dig den här trädgården i fickan och njut. Det är en riktigt bra bok, som inte bara skänker läsupplevelse, utan också många spännande möten med dina elever. 

Lycka till!


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla