Taluppfattning och färdighetsträning

Brister i taluppfattningen och behovet av mer färdighetsträning är en vanlig orsak till svårigheter i matematik. När eleven brister i sin taluppfattning blir problemlösningar och matematiska resonemang svåra att hänga med i. Tyvärr leder det ofta till en negativ spiral, där matematik känns som oövervinneligt svårt.

Publicerad Av

Innan jag bytte skola hade jag förmånen att få arbeta med mellanstadieelever, vars taluppfattning aldrig hunnits befästas.  Elever som tyckte att matematik var jättesvårt och uttryckte att de är kass. Men flera av dessa elever ”borde egentligen” inte ha haft svårigheter, egentligen var de är riktigt logiska. De har kunnat lösa mycket svåra problem, när vi lyfte bort själva räkneoperationen. Med intensivträning och ”lekar” har eleven fått bygga upp sin taluppfattning och sitt självförtroende i matematik. I den här bloggen tänkte jag berätta hur vi har arbetat.

Vi har arbetat med tre spår.

Spår 1 - Intensivträna taluppfattning

Jag har varit tydlig mot eleverna med att de måste träna upp sin färdighet i huvudräkning. Att vissa räkneoperationer, som multiplikationstabeller och 10-kamrater mm måste kunnas utantill. Något som eleverna även har behövt träna på utanför de vanliga matematiklektionerna. Därför har jag utmanat dem med uppdrag och visat på spel, både digitala och analoga, där de har kunnat träna tillsammans. Elevernas ålder, mognad och ansvarstagande har självklart påverkat utfallet av dessa uppdrag. Men tillsammans har de också upptäckt att all matematik blivit lättare när talen sitter.

Flera läromedelsförlag har gratisträning online som vi har använt oss av.

Med en kortlek kan eleverna öva samtidigt som de spelar mot varandra. Här är ett exempel som tränar 10-kamraterna.

  • Kortlekens 10-kamrater (Red. Länken fungerar inte längre.)

Dessutom har vi tagit alla tillfällen till akt, när vi mötts i korridoren. En hälsning följs av en räkneoperation, dörren öppnas bara när eleven sagt rätt 10-kamrat och lunchbordet får lämnas av den som svara på multiplikationen.

Spår 2 - "Skippat" taluppfattning

På lektionerna i klassrummet har eleverna haft möjlighet att använda miniräknare när de arbetat med problemlösningar och andra matematiska färdigheter, där räkneoperationen varit sekundär. Det är för att tankeverksamheten och energin ska gå till det logiska tankarna och för att bristande självförtroendet inte ska förstöra för eleven.

Spår 3 - Extra tid för matte och taluppfattning

Eleverna har även erbjudits en extra matematiklektion efter skoltid. Då har vi haft möjlighet att arbeta med färdighetsträning, men viktigast av allt har vi haft möjlighet att diskutera matematik tillsammans, på ett sätt som har varit svårt att få till i klassrumsmiljön. På dessa lektioner har eleverna också haft möjlighet att arbeta ikapp, för att försöka hålla klasskamraternas tempo.

Det har inte varit svårt att motivera en elev i årskurs 5 och 6, när extralektionen gjorts i anslutning till skoldagen och när eleven känner att hen kan hålla samma tempo som sina klasskamrater. Men framför allt har den största drivkraften varit att hen ganska snabbt märkt att matematik inte måste vara så svårt.

Under mina år som speciallärare i Nacka har det varit en ynnest att få hjälpa dessa elever att bygga upp sitt matematiska självförtroende. Och sedan se att de klarat av de nationella proven i slutet av årskurs 6. Nästa år får jag kanske göra detsamma på Värmdö .


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla