Knäcka läskoden på 10 timmar – går det?

Att knäcka läskoden är bland det häftigaste vi människor kan uppleva. Den som knäcker läskoden kliver in i en ny värld som aldrig blir den gamla lik. I den här bloggen tänkte jag berätta, om mina planer på att utöka läskodararenan i både tid och rum.

Publicerad Av

Att knäcka läskoden är bland det häftigaste vi människor kan uppleva. Den som knäcker läskoden kliver in i en ny värld som aldrig blir den gamla lik. Men det är samtidigt människans första riktigt stora utmaning, som kräver mer än bara naturlig utveckling. Utmaningen kräver förkunskaper, förutsättningar och en stor del djävlar anamma. Se bara hur Valter kämpar i filmen Valters resa. Länk till annan webbplats.

I min artikel 5 steg- När bokstäverna känns som rena rama grekiskanberättar jag om hur jag på traditionellt sätt övar med mina elever för att hjälpa dem att knäcka läskoden. I den här bloggen tänkte jag berätta, om mina planer på att utöka läskodararenan i både tid och rum.

På min skola har jag fått i uppdrag att stötta och inspirera fritids och förskolan i deras språkutvecklande arbete. Förutom att inspirera pedagogerna till att bli läsande förebilder, se bloggen Läsande förebilder på skoltid – Ett läsande fritids, är min tanke att nyttja barns driv och önskan att få använda lärplattor.

Det finns mängder av pedagogiska spel som tränar barns fonologiska medvetenhet och läsutveckling. Tyvärr har jag inte hittat så många favoriter som jag önskar. Som tur är fortsätter utvecklingen i stormsteg. Och nu kanske jag har hittat en…

En app som knäcker läskoden på cirka 10 timmar

Jag kommer koncentrera mig på bara ett spel, en app för både android och iOS. En app som inte bara säger sig hjälpa barnen att knäcka läskoden på 10 timmar, utan också bygger på spelglädje. (Något som jag saknat i andra appar jag använt.) Det som mer får mig att fastna för just den här produkten, är att spelet samtidigt genererar information till mig som vuxen. Data om vad barnet har övat på och vad hen har lärt sig. Precis som appen jag själv planerar att utveckla.

Som sig bör, med ett spel som går ut på att knäcka läskoden, kommer det vara 4-5 åringarna på förskolan och eleverna i F-1 som är utvalda till detta språkutvecklande projekt. Men även vi i spec. kommer använda spelet tillsammans med äldre elever, som behöver få en nystart i sin läsutveckling. Det här ska bli riktigt spännande!

Hur? - inspirera pedagogerna

Till att börja med måste jag få med mig mina kolleger i projektet. För att inspirera pedagogerna kommer börja med ha en workshop, om hur det går till att knäcka läskoden och hur spelet fungerar. Vi kommer diskutera varför, när och hur arbetet kan se ut i praktiken. Frågan, varför förskole- och fritidsbarn ska använda en app som går ut på att knäcka läskoden, är riktigt relevant. Och här går kanske våra åsikter isär. Men på vår skola har frågan några enkla svar,

  1. Rektor har beslutat att hennes elever ska ligga bland de främsta läsarna i kommunen.
  2. Därmed ställs krav på all personal bland de yngre barnen (även förskola och fritids) att skapa förutsättningar och förförståelse inför kommande läsutveckling.
  3. Det är genom lek och samspel som dessa förkunskaper skapas och förstärks, spelet kan vara ett komplement till övrig verksamhet.
  4. Barn har en stor önskan att använda lärplattor på förskola och fritids, därför behövs plattor med lekfullt pedagogiskt innehåll.

Under projektets gång kommer jag att finnas med som spindeln i nätet. Jag kommer stötta pedagogerna i deras tankar och funderingar, hjälpa dem att planera in arbetsstunder mm. Men framför allt kommer jag att försöka tillbringa tid med barn och elever när de använder appen. Lyssna på deras tankar under spelets gång och följa deras språkutvecklande resa. När de spelar för att knäcka läskoden, knäcker ju jag koden till deras fortsatta läsutveckling.

Varför? - komplement till annan lästräning

Jag startar det här projektet som ett komplement till traditionell lästräning. I min artikel Från BETT till SETT – jag blir salig på min egen tro skriver jag om att den digitala utvecklingen är här för att stanna. Och den behövs bakas in i elevernas vardag på ett positivt lärande sätt. Jag berättar hur jag försöker möta eleverna på deras planhalva, stötta dem där och hjälpa dem att prioritera rätt.

Dessutom ser jag en stor potential i all data som levereras till mig, om barnens språkliga utveckling. Datan är enormt värdefull för mitt och mina kollegers fortsatta språkutvecklande arbete med eleverna på skolan. Tack vare den kommer vi kunna se vilka barn som behöver längre tid på sig och vilka som trots speltid inte kommer vidare. Vi kommer kunna stå med full beredskap när de barnen börjar skolan. Tänk vilken vinst om de här eleverna slipper gå hela årskurs 1 innan de upptäcks!

På köpet kanske fler barn kommer knäcka läskoden utan större ansträngning. Vi kan då koncentrera oss på elevernas läsglädje och fortsatta läsutveckling. Något som tar långt fler timmar än 10, närmare bestämt, si så där 5000 timmar.

Går det att knäcka läskoden på 10 timmar?

Nja, eller varför inte!? Forskning visar att det tar upp till 6 månader för ett svenskt barn att knäcka läskoden, förutsatt att hen har ”rätt” förkunskaper och förutsättningar. 15 minuter om dagen lever kvar sedan 70-talet och erfarenheten säger mig att det är ganska lagom ansträngningstid. Så 15 minuters lästräning, 4-5 gånger i veckan, blir ca 1 timme/vecka. Elever med goda förkunskaper och förutsättningar klarar det oftast under höstterminen i ettan, d.v.s. på 3 månader, vilket är ca 10 timmar.

De nya frågorna som ska bli spännande att få svar på är

  • Kommer barnen knäcka koden med hjälp av spelet?
  • Kommer 10 timmar “gå fortare”, när barnet spelar för att knäcka läskoden?

Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla