Å eller O – språklek vid tavlan

Ord med långt å-ljud stavas vanligen med å. Ord med kort å-ljud stavas vanligen med o.

Hur ska man veta om ett ord stavas med å eller o? Det kan vara knepigt, men det behöver inte vara så… I den här artikeln tänkte jag droppa en av språklekarna från böckerna – Å eller O vid tavlan. 

Publicerad Av

För det finns ju en regel. Ord med långt å-ljud stavas vanligen med å. Ord med kort å-ljud stavas vanligen med o. ”Kunde ni inte sagt det liiiite tidigare… ”

En till dimension

De som följer mig vet att jag skriver på en ny serie i skrivlära. Första boken “Gapa utan att rapa – Lekfulla språkövningar för stavning och ordförråd” kom i augusti och de två efterföljande kommer ut i butik i januari. Det här är en skrivlära som knyter ihop elevens skrivutveckling med språklekar för stavning och ordförråd. Min ambition är att boken ska föra in en till dimension i våra skrivläror. Varje skrivregel bearbetas genom humoristiska texter, illustrationer och spännande uppdrag, för att hjälpa eleven att komma ihåg regler och stavning. Som förespråkare av lärande lekar innehåller böckerna självklart även språklekar som är kopplade till skrivreglerna och utmanar hjärnan på flera sätt. Något som ligger i linje med Lgr11.

Det här är ett läromedel som jag själv skulle ha behövt som barn. Jag har tyvärr inga minnen av någon lärare som berättade och bearbetade skrivregler med mig. Många röda bockar och övningar där jag skrev samma ord 20-tals gånger, är vad jag kommer ihåg. Något som varken förbättrade min stavning eller självkänsla. Kanske min knackiga stavnings skulle varit bättre, om jag hade fått reglerna förklarade och bearbetade? Då hade jag haft något att binda upp stavningen vid. Troligtvis hade jag sluppit ha denna enorma rädsla för att skriva för hand. Jag får ångest bara någon ber mig skriva grattiskort, lappar och ta anteckningar. Värst är det att signera böcker och skriva tackkort. Då funkar inte min strategi, att skriva så slarvigt som möjligt, så att ingen mer än jag kan läsa.

Tack alla högre makter för den tekniska utvecklingen. Utan den hade jag inte suttit här framför brasan, denna höstruskiga förmiddag och skrivit det här…

I den här bloggen tänkte jag droppa en av språklekarna från böckerna – Å eller O vid tavlan. Det kanske inte är den roligaste leken. Men jag upplever den mycket givande och analyserande. Eleverna uppskattar avbrottet i det självständiga arbetet, för att få analysera tillsammans. Den lilla naturliga rörelsen som blir av att gå fram till tavlan, uppskattas ur flera perspektiv. Att alla ska försöka sätta ord på sitt val och efterföljande diskussionerna bygger dessutom elevernas förmåga att kommunicera.

Å eller O vid tavlan

En språklek som uppmärksammar eleverna på regeln, Ord med långt å-ljud stavas vanligen med å. Kort å-ljud stavas vanligen med o. Språkleken pekar och analyserar också undantag.

Syfte

Syftet med språkleken är att reflektera över stavningsregeln och underlätta för eleverna att komma ihåg hur orden stavas. Leken tränar också elevernas fonologiska medvetenhet och kommunikation.

Gör så här

Skriv upp rubrikerna på tavlan. (Rubrikerna finns på exempellappen nedan.)

Skriv upp några av exempelorden på post-it-lappar.

Dela ut post-it lappar till varje elev. Låt sedan varje elev gå fram en och en och sätta upp sina ord under rätt rubrik.

När alla orden är uppsatta diskuterar ni orden, om det är något ord som ska byta plats och om det är något ord som behöver förklaras.

Dela ut fler post-it lappar och låt eleverna skriva egna ord som de sedan sätter upp under rätt rubrik.

Låt gärna eleverna samarbeta i par om de tycker att det är svårt att komma på egna ord.

När ni anser er ha tillräckligt med Å-ljudsord diskuterar ni i klassen:

  • Vilken rubrik får flest ord?
  • Vilken/vilka stavningar känns enkla och självklara? Varför blir det så?
  • Kan vi se några likheter bland undantagen? Kan vi komma på något sätt att komma ihåg dem?

Här är rubrikerna och exempel på ord som du kan skriva upp på post-it lappar. Vill du utmana eleverna lite extra utesluter du å eller o i ordet.

Dynamiken i kollektivt lärande, som lekar och samspel knyter ihop både kunskap och elevgrupp. Något som forskning visar har stor betydelse för elevers självkänsla och fortsatta studier. Jag hoppas därför att jag har inspirerat er med en till lärandelek.


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla