När textkopplingar ger mer än ”bara” läsupplevelse

Ibland kan textkopplingar skapa känslor som inte vill lämna en. Det är vad som har hänt mig nu. I den här bloggen tänker jag berätta om min textkoppling och hur man kan arbeta med textkopplingar med lite äldre elever på mellan- och högstadiet.

Publicerad Av

Textkopplingar är nog en av de läsförståelsestrategierna som påverkar vår läslust mest. De kan vara avgörande både för att skapa läslust och skapa förståelse för vår omvärld. Det lilla barnet som tittar i bilderböcker, letar efter likheter med sitt eget liv. Hen identifierar sig med personer, känslor och platser som finns i sagorna som de lyssnar på. Det lilla barnet blir då nyfiken på vad som händer i sagoböckerna när hen identifierar sig med känslor och händelser.

Textkopplingar, strategi med flera bottnar

Textkopplingar är en läsförståelsestrategi med flera bottnar. När man kopplar texten till sig själv förstår man texten bättre men framför allt skapas en nyfikenhet kring hur det ska gå. Identifikationen med personer, platser eller händelser är en drivkraft som får oss att vilja läsa mer.

Textkopplingar är också den lässtrategi som gör att vi kan förstå vår omvärld och människoöden utanför vår egens sfär. Genom att läsa om människor från andra kulturer, tidsepoker eller världar kan vi öka vår förståelse för varför världen ser ut som den gör och hur människors handlingar påverkar livsöden. Vår läsupplevelse vidgar våra vyer och gör att vi kan göra val i livet, som vi annars kanske inte hade kunnat göra.

Ibland kan textkopplingar skapa känslor som inte vill lämna en. Det är vad som har hänt mig nu. I den här bloggen tänker jag berätta om min textkoppling och hur man kan arbeta med textkopplingar med lite äldre elever på mellan- och högstadiet.

På vår resa till fjällen under sportlovet lyssnade familjen på första delen av serien om Percy Jackson ”Född till hjälte”, Bonnier Carlsen. Det var första gången jag lyssnade igenom hela boken och jag är mer än tagen. Tonårstjejerna hade redan både läst och lyssnat på både den här serien och fortsättning där Percys vänner får ta huvudrollerna. Och det var på tjejernas inrådan familjen samlades kring denna nutida saga om ont och gott kopplat till antikens Grekland.

Det är sista delen i kapitlet ”Vi tar en zebra till Las Vegas” sidorna 305-314 som fastnat. Percy och hans vänner Annabeth och Grower har kommit till Las Vegas. De hamnar på Hotell Lotus. Trötta, hungriga och smutsiga efter en veckas äventyr, där de bekämpat monster från Hades underjord och Medusas hämnd på Athena. Trots sin misstänksamhet på piccolon i lobbyn tar Percy emot kreditkort och rumsnummer, då barnen upptäcker att de har kommit till så gott som himlen

Hela lobbyn varvar en enda stor nöjeshall. Och jag snackar inte om trista gamla Pac-man-maskiner eller enarmade banditer. En vattenrutschkana slingrade sig runt hissen, som gick minst fyrtio våningar upp. Det fanns en klättervägg på ena sidan och en bro där man kunde hoppa bungee jump. Det fanns virtuella verklighets-dräkter med fungerande laserpistoler. Och hundratals videospel, alla av samma storlek som en storbildsteve. Alltså, vad man än önskade så fanns det här.

Syftet med textkopplingar

  • Koppla texten till sig själv och sitt eget spelande.
  • Koppla texten till världen och se vad spelmissbruk kan få för konsekvenser. (Äldre elever kan också dra paralleller mellan spelmissbruk och annat missbruk.)
  • Väcka elevernas tankar kring varför vi vuxna ser texten som obehaglig.
  • Skapa en nyfikenhet för berättelsen om Percy Jackson.

Inför arbetet med textkopplingar

Berätta för klassen att de ska få lyssna på ett kort avsnitt från boken ”Född till hjälte” av Rick Riordan. Börja med att fråga vem eller vilka som har läst eller känner till boken. Låt dem berätta sina tankar och erfarenheter.

Visa framsida och återge lite kort om handlingen. Om du inte har läst hela boken själv, räcker det med att läsa från baksidetexten och använda dig av min korta sammanfattning.

Innan du börjar läsa berättar du syftet med lässtunden. Berätta att eleverna ska lyssna aktivt och försöka koppla texten till sig själv och världen. Berätta också att det finns en obehaglig underton i texten, som du vill att eleverna ska försöka hitta och förstå.

Skriv gärna upp textkopplingarna på tavlan:

  • Text till dig själv
  • Text till världen
  • Obehaglig underton

Läs stycket minst en gång för dig själv, gärna flera

Låt eleverna sätta sig skönt, utan distraktion och börja läs för dem. Stycket börjar i slutet av sidan 305 och fortsätter kapitlet ut. Det är bra om du har läst stycket själv ett par gånger innan. För varje gång du läser stycket kommer du att hitta nya och egna reflektioner som du kan spinna vidare på med klassen. Dessutom kommer du kunna läsa med inlevelse och dramaturgi, när du läser högt.

Diskutera och dela med er av era textkopplingar

När du har läst klart stycket är arbetsmodellen EPA (enskilt, par, alla) en bra arbetsmodell. Ta en textkoppling i taget och låt eleverna reflektera över frågeställningen självständigt. De skriver ner sina tankarna på en mini-whiteboard eller i sin läsloggbok. Därefter får de berätta och diskutera olika tankar med en parkamrat eller i en mindre grupp. Avsluta sedan med att alla lyfter sina tankar inför hela klassen.

Var med i diskussionen och berätta dina textkopplingar

För egen loggbok, delge dina egna reflektioner och varför du tänker så. Var en jämlik diskussionspartner, och passa på att vara en förebild för olika tankemodeller. Genom att vara delaktig i diskussionen visar du eleverna att det inte finns några rätt eller fel, att vuxna har åsikter som inte allsägande och att vuxna och barn självklart ska kunna diskutera tillsammans.

”Det är min känsla av att Rick Riordan har hittat barnens ”Hotell California – alla kan checka in men ingen kan checka ut” som inte kan lämna mig. Metaforen med det fasansfulla budskapet om vad som kan hända den som söker lycka via snabba dopaminer. Jag tror att det är ett av hans viktigaste budskap till oss läsare. Min förhoppning är att vår klassrumsdiskussion kan vidga elevernas vyer, så att de får möjlighet att göra val i livet som de annars kanske inte hade gjort. .”

Maria Björsell


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla