Sverige gluttar på Finland, Finland tittar på mig...

Leken är förspel till kärleken

Jag har varit i Finland. Men den här gången spanade inte jag. Det var mig de spanade på. Jag var inbjuden av Åbo Akademin för att prata om den lärandeleken, språket och matematik. Under två heldagar fick jag förmånen att få prata inför vetgiriga finlandsvenska förskollärare och socionomer som fortbildar sig via projektet, Läropussel. Länk till annan webbplats.

Publicerad Av

Valters resa

Förutom att det känns mycket ärofyllt att Finland tittar på mig och mina idéer så var det extra kul att engagera sig i Lärandeleks ursprungsidé. 

  • Vad förväntas barnen ha i sina ryggsäckar när de börjar skolan?
  • Visa exempel på hur vi fyller barnens ryggsäckar med förmågor och kunskaper genom samtal, högläsning och lekar. 
  • Visa vikten av att vi pedagoger och föräldrar engagerar oss i barnens lärandelekar.

I den här bloggen tänkte jag berätta om den målbild som jag ville att mina åhörare skulle ta med sig hem efter vår dag tillsammans.

Titeln på förmiddagens föreläsning var, Lärandelek, språket och matematiken och jag började med att visa filmen på Valter när han knäcker läskoden. Se filmen här Länk till annan webbplats..

Som han kämpar! Filmen visar tydligt hur tufft det är att läsa och vilken energi det behövs för att orka. Framförallt visar den några av de förmågor som ett barn behöver behärska för att överhuvudtaget kunna lära sig att läsa. 

"Med filmen vill jag visa hur viktiga alla vuxna är före skolstart. För det är på förskolan och i hemmet som skillnaden mellan barns förmågor uppstår. Sverige och Finland, med vårt utbyggda förskolesystem, har därför en unik möjlighet att ge alla barn de förutsättningar, de behöver för att klara av kunskapsutmaningar som kommer i framtiden."

Tillsammans packar vi barnens ryggsäckar!

Vad har Valter i sin väska? Vad är det som gör att han faktiskt där och då vid 5 års ålder knäcker läskoden?

De förutsättningar som Valter har samlat på sig är,

Nyfikenhet - Valter är nyfiken på vad som står i boken. Han vet att en bok har något att säga och han vill kunna ta reda på det själv.

Koncentrera sig - Som han kämpar och koncentrerar sig. Det här vill han lyckas med och då är det inte mycket som kan störa hans koncentration.

Reflektera - Han stannar upp när han läser fel. Sola… Nej… Det ska ju vara Ola. Han reagerar på att texten inte håller samman. 

Dra slutsatser - När han har reflekterat över det han läste, kan han dra slutsatser kring texten och förstår vad det borde stå.

Ordförråd - Utan ordförråd skulle det vara mycket svårare att lära sig läsa och förstå det han läser. Tänk bara på de ”konstiga” orden SIL, ROR, RAR, MOS, SAL. Hur ofta använder dagens barn dessa ord i sin vardag?

Fonologisk medvetenhet - Valter vet att ord består av ljud som sätts i hop. Han känner igen bokstävernas utseenden och kan deras ljud. Han kan helt enkelt koppla ihop grafem med fonem. 

När Valter räknar ljuden på sina fingrar använder han inte bara språkliga förmågan att ljudsegmentera. Han använder också sina matematiska förmågor och visar oss att han har koll på ett till ett principen, när han ger varje finger ett fonem. 

När vi vet vad vi ska packa ned. Hur ska vi gör det då? Det finns flera studier och forskning kring detta som visar entydigt att vuxnas engagemang är av stor vikt i barnens kunskapsutveckling. Om vuxnas engagemang kring samtal och högläsning har jag skrivit i tex. Tända stjärnögon hos elever och föräldrar.

Forskning kring leken säger att barn inte ser någon distinktion kring lek och lärande. (Björklid 2005) Barn lär så länge de leker och leker så länge de lär. Det är i leken som barnet utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter. I leken lär barn för livet.

Vad är det som gör att leken är så viktig för barns kunskapsutveckling?

I leken är barnet tryggt. Hen har kontroll över situationen och kan bestämma sitt eget lärtempo.

I leken kan barnet välja sin roll, om hen vill styra eller observera. Det gör att barnet kan lära sig på sin egen lärnivå.

I leken kan barnet vara kreativ och utforska. Barnet får möjlighet att utveckla sin fantasi och ha roligt. Det som är roligt tenderar vi att vilja fortsätta med även om det kan vara svårt.

Det mest fantastiska med leken är ändå att barnet övar på samarbete, att ge och ta. Det gör att leken är förspelet till kärleken! (Som en lekpedagog vars namn jag glömt bort har sagt så klokt.)

Leken är vårt viktigaste redskap både för att skapa förutsättningar för lärande och för att kunna möta alla unika barn. I leken har barnet möjlighet att vara sig själv och hitta sina vägar in i framtiden.

Exempel på lärandelekar som deltagarna fick under dagarna får jag skriva om i en blogg inom kort. 


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla