Bildpromenad - kickstart inför höstens läs­upplevelser

En bild säger mer än tusen ord

Därför fungerar bildpromenader långt längre upp i åldrarna än vad vi traditionellt tänker. I den här bloggen tänkte jag visa en idé som passar alla som vill kick-starta terminens läsupplevelser med en mjukstart i bilderbokens fantastiska värld. 

Inför sommaren skrev jag om sommarens vinnare och förlorare. Länk till annan webbplats. Min förhoppning är att vi lyckades inspirera våra elever att välja litteratur som underhållning. I skrivandets stund har våra elever i alla fall läst 19511 böcker under lovet. (se statistik från LegiLexi www.jagharlast.se”.) Det är coolt att det finns så många sommarvinnare där ute. 

Tyvärr vet vi ju ändå att många kommer tillbaka till skolan utan att ha lyft ett blad. Med tanke på dem, så kanske en kickstart i litteraturens fantastiska värld inte är så dum. Om eleverna dessutom lockas in i läsandet och lyssnandet genom minsta möjliga motståndet lag, tror jag att vi kan lyckas skaka liv i deras läsintresse igen. I den här bloggen tänkte jag visa en idé som passar alla som vill kickstarta terminens läsupplevelser med en mjukstart i bilderbokens fantastiska värld. 

En bild säger mer än tusen ord. Därför fungerar bilderböcker långt längre upp i åldrarna än vad vi traditionellt tänker. En stor fördel med bilderböcker är också att de ofta tar upp dilemman som ibland kan komma i skymundan, när spänningen i historien trollbinder oss av andra anledningar. 

Boksamtal kring bilderböcker liknar de samtal jag har kring all högläsning, Länk till annan webbplats. förutom att bilderbokens samtal börjar med en bildpromenad där vi uppmanas att reflektera över bilderna innan vi läser boken. Det finns flera fördelar med bildpromenader. Bildpromenaden kan ge lika mycket upplevelse som texten i sig, bland annat får eleverna förförståelse för vad texten kommer att handla om. Med hjälp av bilderna kan de också lättare ta ut essensen av texten och hitta författarens budskap.

Välj en bilderbok med ett budskap som engagerar.

Det finns tonvis med böcker, gamla som nyutgivna, med budskap som engagerar. Det är bara att börja botanisera. Och var inte rädd att utmana äldre elever med bilderboken. 

Läs boken minst en gång för dig själv, gärna flera.

För varje gång du läser boken kommer du att hitta nya och egna reflektioner som du kan spinna vidare på med klassen. Dessutom kommer du kunna läsa med inlevelse och dramaturgi. (Tänk själv hur viktigt det är att välja rätt uppläsare när du lyssnar på böcker. Detsamma gäller dina elever.)

Prioritera högläsningen, skapa en trygg och lyssnarvänlig miljö.

Det är viktigt att du är noga med att skapa en miljö där alla kan se bilderna. Finns det möjlighet till storbok? Finns det möjlighet att använda storbild så förbered dig genom att lägga in bilderna i ett bildspel. Finns det möjlighet att inte läsa i storgrupp, prioritera att läsa för en mindre grupp, där alla har möjlighet att titta på bilderna. 

Gå bildpromenad och reflektera över bilderna.

Att gå bildpromenad betyder att ni tillsammans ”läser” boken utifrån bilderna. Utifrån varje bild samtalar och förutspår ni handling och budskap. Uppmuntra eleverna att använda olika lässtrategier till bilderna.

Var en läsande förebild medan du läser.

Var en läsande förebild när du sedan läser boken. När du agera som en tänker högt och visar hur du använder strategier för att maximera läsupplevelsen överför du indirekt strategierna till de som lyssnar. Det är dock viktigt att inte överdriva strategianvändandet och stanna upp för ofta. Förbered dig innan du läser, genom att bestämma vilka strategier du tänker demonstrerar i texten. Tack vare bildpromenaden kommer du få flera bra förslag utifrån elevernas samtal.  

Exit ticket som kort reflektion kring texten. 

Man kan tro att det går fort att läsa en bilderbok. Men eftersom tanken är att processa bilder och text, kommer läsandet att sträcka sig över flera tillfällen. Eftersom vi lovat eleverna ”minsta möjliga motståndets lag” så här i början av terminen är ”Exit ticket” en bra arbetsmodell för reflektionen.

Avsluta med att eleverna skriver ner en reflektion kring en strategi och lämna till dig. Skriv gärna egna exit-tickets, som du lyfter tillsammans med elevernas. Genom att vara delaktig visar du eleverna att det inte finns några rätt eller fel, att vuxna åsikter inte mer värda och att läsandet går ut på att reflektera.

Pocka upp en eller två Exit tickets innan du börjar läsa nästa gång.

Starta varje ny lässtund med att samtala om en eller ett par Exit tickets från föregående lässtund.  

Se till att kickstarta höstens läsupplevelser och mjukstarta med en bilderbok för det är du värd... Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla