Kittlande monsterhistorier som skapar läsupplevelse

”Kids these days. They just don’t get scared like they used to.” - Monsters Inc

Tänk så rätt han har, monstret i Monsters Inc. Men trots detta så fortsätter monster att fascinera. De kittlar oss med sina utseenden och otrevliga beteenden. Ibland är de riktigt skrämmande. Men oftast ser de värre ut än de är. I den här bloggen kommer jag att berätta hur jag arbetar med både trevliga och otrevliga monster från novellsamlingen Monsterhistorier av Cornelia Funke Länk till annan webbplats.. Kittlande monsterhistorier som väcker nyfikenhet, ger våra barn mer än en tankeställare och skapar läsupplevelser.

Publicerad Av

Att prata om vikten av att skapa läsupplevelse och läslust har blivit en stor del av mitt liv. Det är inte bara här på LR-bloggen som jag uppmanar till detta. Nästa vecka åker jag återigen över Östersjön till Finland för att prata på seminarier i regi av Åbo Akademin. Då, som i våras är mina åhörare förskollärare, socionomer och dagbarnvårdare som vill ge -alla barn oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist lust att läsa och lyssna på böcker.  Länk till annan webbplats.

På bokmässan kommer jag sedan att presentera min bok Läscoachens ABC - att coacha och bygga fram läshunger Länk till annan webbplats.. En bok som inte bara vänder sig till lärare i svenska, utan till alla som arbetar med barn och ungdomar. I den berättar jag bland annat om hur noveller kan vara ett fantastiskt redskap för att väcka läshunger. Nedan ger jag ett konkret exempel på hur.

Som tidigare sagts, så kan läsupplevelsen vara lika häftig som film, spel eller nöjespark, Länk till annan webbplats. men då är högläsning och boksamtal A och O. Till novellerna i Monsterhistorier har jag därför skapat frågor och reflektionsuppdrag, som bygger på olika lässtrategier. Min tanke är att de används i boksamtal och att du som pedagog agera som en läsande förebild, som modellerar hur man kan göra för att förstå en text och känna läsglädje.

Jag önskar dig en trevlig lässtund, många härliga läsupplevelser och häftiga samtal tillsammans med de dina och monsterna i Monsterhistorier.

Gurra Glufs

Historien om Gurra Glufs är inte så farlig som den ger sken av i början. Här vinner list och samarbete över den läskiga situationen. Den här novellen innehåller en hel del avancerade ord. Novellen kan därför användas för att uppmärksamma elever på hur de kan gå tillväga vid oklarheter och svåra ord. Börja dock alltid med att förutspå vad novellen ska handla om.

Förutspå: 

Novellen heter Gurra Glufs, vad tror ni den här novellen kommer handla om? Vad betyder glufs? Att glufsa? Varför heter han Gurra Glufs, tror ni?

Förklara oklarheter och svåra ord:

Daggstänkta berg Droppstensgrotta Biologi
Vidunder

Inre bilder: 

Vad ser Sofia när hon tittar ut genom bussfönstret? Rita din bild på Gurra Glufs.

Rosa och spöktåget

Historien om Rosa som älskar att bli skrämd och räddas av sin rädda kompis Paul, är en novell som man kan använda för att modellera strategier kring textkopplingar och inferenser (att läsa mellan eller bortom raderna). Men låt eleverna börja med att förutspå.

Förutspå: 

Vad tror ni att Rosa och spöktåget kommer att handla om?

Textkopplingar: 

Vad tycker ni bäst om att åka när ni är på tivolin och nöjesparker? Vad är det som gör att ni tycker bäst om det?

Inferens: 

Hur känner Paul inför att åka spöktåget? Vad i texten visar det? Vad känner Rosa när hon träffar det nya monstret? Hur vet du det? Är Paul så rädd som Rosa tror? Vad i texten får dig att tycka så?

Monstret i kylskåpet

Monstret i kylskåpet är en riktigt jobbig varelse som väcker tankar kring irriterande personer och oförstående föräldrar. Innan ni börjar läsa, gör som tidigare och förutspå vad novellen kommer handla om.

Förutspå: 

Monstret i kylskåpet, vad kommer den att handla om? Tror ni att det här är ett läskigt monster?

Textkopplingar: 

Känner ni igen monstret från andra berättelser. - Jag ser en likhet med Karlsson på taket. Han är lika jobbigt oförskämd. 
Brukar du vakna på natten för att du är törstig eller hungrig? Vad gör du då?

Inferens: 

Varför tror Leo att hans föräldrar kommer tro att det är han som skräpar ner i kylskåpet?

Förutspå: 

Hur kommer Leos föräldrar att reagera nästa morgon när de öppnar kylskåpet?
Vad kommer Leo ha för förklaring för det som hänt?

Världens bästa uppfinning

Önskan att kunna framställa guld har beskrivits i många sagor och berättelse. I världens bästa uppfinning testas ännu en väg, som på sätt och vis kommer lyckas. Den här historien kan utmana eleverna att illustrera sina inre bilder och göra inferenser genom att läsa bortom raderna. Börja som vanligt med att förutspå.

Förutspå: 

Vad är det för uppfinning? Vad kommer hända med uppfinningen? Vad får dig att tro det? Kan titeln avslöja något?

Inre bilder: 

Hur ser ett blixtlås för riddare ut? Vad använder man en moln-räknemaskin till, och hur ser den ut? Anti-draksprej, vad är det och hur fungerar den? Hårväxt-maskin, hur ser den ut? Vem skulle du vilja ge den till, och vad skulle det bli för resultat? Rita och förklara hur din uppfinning fungerar.

Inferens: 

Varför blev det den bästa uppfinningen Fingal gjort? Vad får dig att förstå det?

Monsterväder

Monsterväder öppnar upp för diskussion kring trevligt och mindre trevligt beteenden. Hur reagerar eleverna när den nya läraren presenteras? Hur tror eleverna att han känner då? Varför kallas pojken längst bak i klassrummet för bråkstaken Fred? Vad tror de att han tycker om det? Novellen passar också mycket bra att använda för att träna strategin att sammanfatta och ta ut det viktigaste ur en berättelse.

Sammanfatta och ta ut essensen: 

Vad händer i början av novellen? Hur känner sig eleverna? Vad tänker de när rektorn kommer med den nya läraren? Vad händer i mitten? Hur reagerar eleverna då? Vad gör läraren?
Hur slutar berättelsen? Varför hoppas eleverna att det ska bli ett regnigt skolår?

Monstret från den blå planeten

Hur ser det ut på planeten Galabrazolus och vad betyder avlägsen? Med Monstret från den blå planeten, passar det bra att uppmärksamma lässtrategierna inre bilder och förklara oklarheter och förstå svåra ord. Men börja som vanligt  med att förutspå.

Förutspå: 

Vad kommer att hända i novellen Monstret från den blå planeten? Vilken planet kallas den blå planeten? Vet ni varför? Vad är det för ett monster som finns där?

Förklara oklarheter och förstå svåra ord: 

Avlägsen
Hiskeliga
Oändliga
Meteoritsvärmar
Atmosfären

Inre bilder: 

Hur ser det ut på Galabrazolus? När Grobo kommer till jorden se hans stora stenkuber, platta grå jätteormar, illaluktande skalbaggar i plåt som kryper omkring på jätteormarna, vad är det? Rita och berätta om dina inre bilder. 

Johans högsta önskan

Monsterhistorier avslutas med den förtjusande historien om Johans högsta önskan. Med novellen kan eleverna reflektera över strategin textkopplingar. De kommer att kunna känna med Johan och leva sig in i hur det känns att rida på drakens rygg. När de kopplar texten till annan text eller till omvärlden utvidgar de sina perspektiv på vad berättelser kan skapa och på vad barn runt om i världen kan ha för önskningar.

Textkoppling, koppla text till sig själv: 

Vad har du för högsta önskan? Vad gör att du önskar dig det?

Textkoppling, koppla text till text: 

Vilka andra berättelser tar upp önskningar? Vad önskar barnen sig då? 

Textkoppling, koppla text till världen: 

Vad tror du andra barn i andra länder skulle önska sig om de fick sin högsta önskan uppfylld? Vad får dig att tro det?

Ju mer jag arbetar med barn och deras läsvanor, träffar föräldrar, pedagoger, bokbranschen och beslutsfattare
blir jag mer och mer övertygad om hur viktigt arbetet med att öka barn och ungdomars läsglädje är.

"Hoppas vi ses på bokmässan

Maria Björsell


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla