Jullovsutmaning med mys och fys för läsmuskeln

En utmaning som passar alla oavsett ålder...

I veckan fick vi en tidig julklapp. Trenden har vänt och våra ungdomar presterar tillfredsställande i PISA. Snart är vi tillbaka på samma nivåer som vi var innan djupdykningen 2012. En stor klapp på axeln alla fantastiska lärare, utan oss hade det aldrig gått. 

Figuren visar Sveriges PISA-resultat år 2000–2018.

Publicerad Av

Men vi kan inte pusta ut och vi kommer aldrig kunna luta oss tillbaka. Dessutom har våra politiker fortfarande kvar sin hemläxa. Det är bara de som kan stoppa segregationen och se till att skolor med mindre gynnsam socioekonomisk elevsammansättning har tillräckligt med resurser och erfarna lärare. Jag kan inte annat än att hålla med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson,

”Skolsegregation, lärarbrist och den lokala styrningen av skolan är ödesfrågor som måste hanteras. Skolverket och alla med ansvar för skolan måste fokusera på att sätta in stöd och resurser där det behövs mest”

Tills dess får vi axla ansvaret, kämpa på, kompensera, inspirera och stötta. Var och en på sitt sätt, i sin unika värld och med sina hjärtefrågor. Tillsammans gör vi uppenbarligen ett eminent jobb.

Den här bloggen tänker jag ägna åt min hjärtefråga -hur vi får våra ungdomar att läsa utanför skoltid. En utmaning som vi alla måste anta oavsett årskurs och ämne. Varsågoda här en julutmaning som kan passa alla...

Läsfrågan är en demokratifråga, om alla ska kunna växa upp till fritt tänkande vuxna med förmågan att äga och påverka sitt eget liv, måste vi ge alla – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – läshunger så att hen vill läsa och lyssna på böcker. 

Tyvärr talar siffrorna sitt tydliga språk

Statens Medieråd, rapport Unga och medier 2019.

Utan vår uppmuntran och coachning är det inte många procent som kommer ta sig tid att njuta av en litterär upplevelse under jullovet, endast 16% av 10-åringarna och 9% av 15 åringarna. Så inför terminsslut och välbehövt jullov måste vi stötta, inspirera och kompensera så att eleverna får förutsättningar att prioritera läsning under lovet. 

Med två veckor kvar har vi möjlighet att klämma in läsuppdrag som kan spänna från nu till efter lovet. Det kan till och med vara precis det julmys som vi behöver för få julharmoni. 

Läsande förebild, boksamtal och utmaning

Som jag har skrivit i flera tidigare bloggar, är de främsta framgångsfaktorerna för att få elever att läsa, att vara en inspirerande förebild som visar intresse för det eleverna läser. Om detta dessutom kopplas till en utmaning är chansen att ”lyckas” lite större.

Den här läsutmaningen bygger på de böcker som eleverna redan läser hemma och i skolan. Den bygger också på att inspirera genom läsande förebilder och boksamtal. Det unika med den här utmaningen är att den startar redan nu, innan jullovet och förhoppningsvis kommer den inte bara sprida läslust utan också julstämning och harmoni.

Tanken är att du ska läsa högt ur någon av elevernas böcker varje dag fram till julavslutningen. Efter det har ni sedan ett boksamtal om det du läst. Detta är för att illustrera vad som ska ske när ni är tillbaka efter lovet. Tanken är nämligen att ni startar vårterminen med att alla ska få sin läsupplevelse från jullovet presenterad, uppläst och samtalad om, vilket kommer skapa intresse för varandras böcker och förhoppningsvis trigga igång de som ännu inte läser hemma.

Berätta om julutmaningen

Förbered eleverna med att se till att alla har något att läsa. De som börjar närma sig slutet av en bok behöver kanske en till. Berätta att ni redan nu ska börja er julutmaning. En julutmaning som går ut på att de ska läsa under jullovet och att du sedan kommer läsa högt ur deras bok efter lovet. För att du ska kunna göra det, behöver de hitta ett spännande kapitel eller avsnitt som de vill att klassen ska få ta del av. Utmaningen består alltså av två delar, läsa på lovet och hitta ett avsnitt som du kan läsa högt.

Förbered med hjälp av några elever

Innan du berättar för klassen har du prata med några elever som du kan börja med. Tala om att du tänker läsa ett avsnitt ur det de läser, ett avsnitt per dag fram till jullovet. Be dem ta ut ett avsnitt eller kapitel som du kan läsa för klassen och som ni sedan kan ha bokprat kring. För att de här eleverna ska känna sig utmanade att läsa även under lovet, kommer du självklart att läsa ett nytt avsnitt ur boken eller en annan bok som de läst efter lovet. 

Läs stycket minst en gång för dig själv, gärna flera gånger

Förbered med att läsa igenom stycket innan. Fundera ut var du kan vara en läsande förebild och tänka högt för att modellera lässtrategier. Förbered också vilken huvudfråga eller lässtrategi som boksamtalet ska handla om.

Innan du börjar läsa för klassen får eleven som läser boken berätta lite kort om handlingen och vad vi kan förvänta oss av avsnittet. Om det passar kan klassen förutspå vad de tror ska hända utifrån det eleven berättat och förkunskaper om författaren och genre.

Se till att ha en bra lyssnarmiljö. Låt eleverna sätta sig skönt, utan distraktion och börja läs för dem. Läs med inlevelse och var en läsande förebild.

Diskutera och dela med er av era reflektioner

När du har läst klart stycket är arbetsmodellen EPA (enskilt, par, alla) en bra arbetsmodell. Prata om de strategier som du modellerat eller någon fråga som passar avsnittet. Eleverna skriver ner sina tankarna på en mini-whiteboard eller i sin läsloggbok. Därefter får de berätta och diskutera olika tankar med en parkamrat eller i en mindre grupp. Avsluta sedan med att alla lyfter sina tankar inför hela klassen.

Var med i diskussionen

För egen loggbok, delge dina egna reflektioner och varför du tänker så. Var en jämlik diskussionspartner, och passa på att vara en förebild för olika tankemodeller. Genom att vara delaktig i diskussionen visar du eleverna att det inte finns några rätt eller fel, att vuxna har åsikter som inte allsägande och att vuxna och barn självklart ska kunna diskutera tillsammans. 

Boktips inför våren

Avsluta med att reflektera om avsnittet gjorde er nyfikna och intresserade av boken och om någon klasskamrat vill läsa den.

Nu längtar jag till julmys med julfys, att få varva skidor med god mat, härlig samvaro och häftiga läsupplevelser framför brasan på ”Nästet”, toppstugan eller hos svärfar. 
- Som läscoach har jag ju alltid en bok under armen! 


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla