"Corona vände negativ lästrend"

Tänk om vi får se denna fantastisk rubrik i höst!

För oavsett om skolorna kommer stängas eller om skolor väljer hemundervisning är just nu många elever hemma. De flesta av dessa är inte allvarligt sjuka. Tvärtom är de fulla av energi och med stort behov av att aktiveras och vara sociala. Så varför inte ta med dem på en resa som kan förändra deras värld för alltid...

"Vi borde prata mer om att man kan läsa böcker när man är hemma Länk till annan webbplats.” Den här rubriken från SVB har inspirerat mig till den här bloggen. För visst är det så. I dag när många är hemma och samhället går på halvfart, behöver vi sprida lite ljus i mörkret. Ett ljus som litteraturen faktisk kan ge oss. Äntligen kan vi skaka fram den där tiden som alltför för ofta saknas i vardagen. Den där tiden som vi läsälskare längtar efter inför alla lov och semestrar. Nu finns den här, ta vara på den! Passa på att prioritera att läsa. Ta dig tid att drömma dig bort, njut av känslan att bli förälskad, skratta eller varför inte gråta? Nyttja tiden att försöka förstå ett annat människoöde eller främmande kultur. Eller varför inte lära dig något nytt, lösa en spännande mordgåta eller bearbeta Corona och dagens samhällsutveckling i relation till fiktiva dystopier. 

Min nästa "resa" ska gå till Chicago och falangsamhället i Veronica Roths "Divergent".

I den här bloggen tänkte jag berätta hur vi kan skapa läslust och upprätthålla boksamtal oavsett om eleverna är på skolan eller hemma.

Varför?

För precis som jag skriver i bloggen, Vinnare eller förlorare på sommarlovet Länk till annan webbplats.kommer Matteuseffekten göra att glappet mellan elever öka i vår. De elever som har förmågan att studera och läsa hemma kommer lyckas uppehålla tempot i sin kunskapsutveckling, medan de elever som behöver stödstrukturer från skolan riskerar att stanna upp i sin kunskapsutveckling. Ljuset i tunneln är OECD - Reading for Change, studie från 2002 Länk till annan webbplats. som visar att att läslust är en social hävstång. Om vi lyckas få alla elever som håller sig hemma att hitta läslusten kommer vi få fler vinnare än förlorare i denna dystopiska verklighet.

Hur?

Arbetsmodell och planering påminner om boksamtal kring tystläsning i skolan. Där eleverna ska läsa valfri bok, göra egna reflektioner och sedan diskutera sina läsupplevelser med klasskamrater. I bloggen delad glädje är dubbel glädje Länk till annan webbplats. berättar jag varför boksamtal kring tyst läsning kan vara ett vinnande koncept för att skapa läslust. I den här variationen läser eleverna valfri bok under ca 30 minuter, därefter reflekterar hen över givna samtalsfrågor, som sedan diskuteras med klasskamrater i en gruppchat. Var gruppchatten hålls avgörs av skolans digitala verktyg och elevernas egna sociala medievanor.  

I bloggen "Från Bett till Sett Länk till annan webbplats." ger jag ett lyckat exempel på hur micro-learning fick icke läsande elever att läsa hemma. I det projektet använde jag en app för micro-learning. Jag tror fortfarande på att den produkten kan vara riktigt bra i skolsammanhang. Men det går nog lika bra att använda elevernas vanliga skolplattform eller sociala medier. 

Steg 1

Dela in klassen i grupper om 3-4. Det är en fördel om eleverna läser på ungefär samma nivå. Förbered den digitala läsloggen och dela den med gruppdeltagarna.

Steg2

Berätta för eleverna att de ska läsa, reflektera och ha digitala boksamtal som redovisas genom en gemensam digital läslogg.

Förklara att alla elever kommer vara sekreterare, men att de inte ska skriva sin egen reflektion. Anledningen till att de inte ska skriva sin reflektion själv, är för att de ska öva på att återberätta och tydliggöra sina tankar. Sekreteraren behöver inte skriva ner allt som sägs, bara en kort sammanfattning. Alla gruppdeltagare kan också hjälpa till att förtydliga för varandra det sekreteraren ska skriva ner. 

Steg 3

Bestäm en viss tid varje dag, då eleverna ska koppla upp sig på gruppchatten för boksamtal. Du kommer samtidigt att vara tillgänglig för att både se och delta i deras digitala läslogg.  

Inför varje boksamtal ska eleverna ha läst i ca 30 minuter i sin bok. Självklart går det lika bra att lyssna. Eleverna ska också ha hunnit med en egen kort reflektion kring den frågeställning eller strategi som ska diskuteras i boksamtalet. 

Steg 4

För att påminna eleverna om lässtund och boksamtal kan du skicka ut en blänkare/notis om dagens läsuppgift och samtalstid en timme innan avtalat boksamtal. 

Reflektionsuppgifter & lässtrategier

I läsloggen och boksamtalen kan det vara bra att varva mellan diskussioner kring lässtrategier, läsupplevelse och den egna läsningen. Här är några exempel på uppgifter (tagna från "Läscoachens ABC - att coacha och bygga fram läslus Länk till annan webbplats.t" och "Läsdagboken Länk till annan webbplats.") som du kan använda i den digitala läsloggen. Ta ut de gobitar som passar dina elever och varva strategifrågor med läsupplevelse- och metakognitiva frågor.

Förutspå – Vad har du valt för bok? Varför har du valt den?

 • Framsidan och bilderna berättar ...
 • Personerna i boken är …
 • Det här kommer nog att hända ...
 • Det tror jag, eftersom ...

 Textkoppling – Jämför och koppla ihop texten med tidigare upplevelser

 • Känner du igen dig?
 • Har du eller någon du känner upplevt något i boken själv?

Inferens - läsa mellan raderna

 • Välj ett citat ut boken
 • Varför valde du det?
 • Vad känner du när du läser det?

 Reflektera över inre bilder

 • Beskriv huvudpersonerna i boken. Använd minst tre adjektiv och ett adverb i din beskrivning.
 • Rita gärna en bild som du kan fota och lägga in i läsloggen.

 Sammanfatta – Förklara med tre meningar vad,

 • kapitlet börjar med ...
 • I mitten så ...
 • Den slutar med ...

 Ordförråd – Förstå svåra ord och uttryck

 • Välj tre ord som var svåra att förstå. Vad betyder de?
 • Välj ett uttryck eller formulering som var svår. Förklara betydelsen?

Inferens - läsa mellan raderna

 • berätta om något som gjorde dig glad eller ledsen när du läste?
 • Varför kände du så?

 Reflektera över inre bilder - Var utspelar sig berättelsen?

 • Beskriv miljön. Använd adjektiv som beskriver det vi ser, hör och luktar.
 • Rita gärna en bild som du kan fota och lägga in i läsloggen.

Textkoppling – Jämför och koppla ihop texten med tidigare upplevelser

 • Känner du igen personer eller händelser från tidigare böcker du läst eller lyssnat på?
 • Känner du igen något från din berättelse som händer i världen?

Berätta en spännande episod från din bok

 • Vad hände?
 • Hur kändes det när du läste det?

Vem tycker du ska läsa berättelsen?

 • Varför tycker du det?
 • Vad ska du säga till hen, så att hen vill läsa boken ?

På en skala mellan 1-10.

 • Hur bra har det gått att läsa hemma?
 • Vad skulle du kunna göra annorlunda?

Var är din favoritplats att läsa på?

 • Ta en bild på dig och din bok och lägga in i läsloggen.

På en skala mellan 1-10.

 • Hur bra går det att ha digitala boksamtal?
 • Vad skulle du kunna göra annorlunda?

Glöm inte att passa på och var en läsande förebild. Delta i elevernas boksamtal med egna reflektioner kring det du läser. Passa också på att läsa några nyutkomna barn- och ungdomsböcker eller några av de böcker som dina elever läser. Tänk om den här digitala versionen kan lyckas skapa lustläsare i dessa föränderliga tider.